Vytváranie príbehov založených na údajoch v zostavách služby Power BI

Mierne pokročilí
Analytik údajov
Power BI
Microsoft Power Platform

Služba Power BI vám pomáha vytvárať dynamické a mimoriadne užitočné zostavy, ktoré tvoria súdržný príbeh riadený údajmi. Naučíte sa používať tlačidlá, záložky a iné navigačné techniky. Okrem toho sa dozviete, ako integrovať zostavy služby Power BI s inými aplikáciami. Vizuály služby Power BI môžu navzájom interagovať, vďaka čomu používateľ vidí presne tie údaje, ktoré ho zaujímajú. Tiež preskúmate motívy zostáv služby Power BI, aby ste mohli vytvárať jednotné prostredie vo všetkých zostavách.

Vzdelávacie ciele

V tom module sa naučíte:

 • vytvoriť návrh rozloženia zostavy,
 • Pridať tlačidlá, záložky a výbery.
 • Navrhnúť navigáciu v zostave.
 • Používať základné interakcie.
 • Používať rozšírené interakcie a podrobnú analýzu.
 • Konfigurovať podmienené formátovanie.
 • Používať filtrovanie, rýchle filtrovanie a zoradenie.
 • Publikovať a exportovať zostavy.
 • Komentovať zostavy.
 • Vylaďovať zostavy pomocou analyzátora výkonu.
 • optimalizovať zostavy na použitie v mobilných zariadeniach.

Požiadavky

Žiadne