Používanie funkcií časovej inteligencie jazyka DAX v modeloch aplikácie Power BI Desktop

Mierne pokročilí
Data Analyst
App Maker
Power BI
Microsoft Power Platform

Na konci tohto modulu získate informácie o význame časovej inteligencie a o tom, ako do modelu pridávať výpočty časovej inteligencie jazyka DAX.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto modulu budete vedieť:

  • Definovať časovú inteligenciu.
  • Používať bežné funkcie časovej inteligencie jazyka DAX.
  • Vytvárať užitočné výpočty pomocou inteligencie.

Požiadavky

Mali by ste mať skúsenosti s vytváraním modelov v aplikácii Microsoft Power BI Desktop a navrhovaním rozloženia zostáv v službe Power BI. Tiež by ste mali vedieť vytvárať mierky jazyka DAX (Data Analysis Expressions) i pracovať s iteračnými funkciami a kontextom filtra.