Návrh sémantického modelu v službe Power BI

Mierne pokročilí
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Proces vytvárania zložitého sémantického modelu v službe Power BI je jednoduchý. Ak vaše údaje pochádzajú z viacerých transakčných systémov, ani sa nenazdáte a budete mať pred sebou desiatky tabuliek, ktoré bude treba spracovať. Vytvorenie veľkého sémantického modelu je o zjednodušenie zmätku. Jedným zo spôsobov zjednodušenia sémantického modelu je hviezdicová schéma. V tomto module sa oboznámite s terminológiou a s jej implementáciou. Získate tiež informácie o tom, prečo je výber správnej granularity údajov dôležitý pre výkon a použiteľnosť zostáv služby Power BI. V neposlednom rade získate informácie o zlepšení výkonu pomocou sémantických modelov služby Power BI.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Vytvorenie bežných tabuliek dátumov
  • Konfigurácia vzťahov typu many-to-many
  • Riešenie cirkulárnych vzťahov
  • Návrh hviezdicových schém

Požiadavky

Žiadne