Návrh dátového modelu v službe Power BI

Mierne pokročilí
Analytik údajov
Power BI
Microsoft Power Platform

Proces vytvárania komplikovaného dátového modelu v službe Power BI je jednoduchý. Ak vaše údaje pochádzajú z viacerých transakčných systémov, ani sa nenazdáte a budete mať pred sebou desiatky tabuliek, ktoré bude treba spracovať. Podstatou vytvorenia dátového modelu je zjednodušenie tohto zmätku. Jedným zo spôsobov zjednodušenia dátového modelu je použitie hviezdicovej schémy. V tomto module sa oboznámite s terminológiou a s jej implementáciou. Získate tiež informácie o tom, prečo je výber správnej granularity údajov dôležitý pre výkon a použiteľnosť zostáv služby Power BI. A v neposlednom rade získate informácie o zlepšení výkonu pomocou dátových modelov služby Power BI.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Vytvorenie bežných tabuliek dátumov
  • Konfigurácia vzťahov typu many-to-many
  • Riešenie cirkulárnych vzťahov
  • Návrh hviezdicových schém

Požiadavky

Žiadne