Skontrolovať znalosti

Dokončené

Úvod do kontroly vedomostí o službe Power BI

1.

Práve ste upravili niekoľko filtrov a odhalili tak úžasné podnikové prehľady, ktoré môžu zvýšiť odbyt spoločnosti. Chcete zdieľať tieto prehľady s tímom. Ktorá z nasledujúcich stratégií nebude fungovať?

2.

Ktoré z nich je nepravdivé?

3.

Ktorá súčasť služby Power BI predstavuje všestranný nástroj na navigáciu k obsahu?

4.

Služba Power BI predstavuje efektívny spôsob, ako môžu firemní zamestnanci pracovať s údajmi. Ktorá z nasledujúcich možností nie je pravdivá?

5.

V ktorej z nasledujúcich možností je popísaný rozdiel medzi tabuľou a zostavou?

6.

Aplikácie sú zdieľané s používateľmi v každej z nasledujúcich podôb okrem...

7.

Čo sa stane v ďalších aktualizovaných vizuáloch na strane zostavy, ak v pruhovom grafe vyberiete jeden pruh? (Týka sa to zostáv, nie tabúľ.)

8.

Ktoré tvrdenie o pridávaní komentárov na tabuľu je pravdivé?

9.

Ktorá z nasledujúcich akcií zabezpečí, že denne dostanete e-mail so snímkom zostavy služby Power BI?

10.

Existuje niekoľko akcií, ktoré odkrývajú základné údaje použité na vytváranie vizuálov. Ktorá z nasledujúcich akcií nie je jednou z nich?