Získavanie údajov pomocou aplikácie Power BI Desktop

Mierne pokročilí
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Ako môžete vyhľadávať, zhromažďovať a čistiť údaje z rôznych zdrojov? Power BI je nástroj, ktorý vám pomôže nájsť v údajoch zmysel. Naučíte sa triky, ktorými zjednodušíte zhromažďovanie údajov.

Vzdelávacie ciele

V tomto module:

  • Preskúmajte funkcie a nástroje zamerané na údaje služby Power BI.
  • Preskúmajte spôsoby vyhľadávania údajov.

Požiadavky

Prístup k aplikácii Power BI Desktop