Začíname vytvárať pomocou služby Power BI

Začiatočníci
Data Analyst
Business Analyst
Business User
Functional Consultant
Power BI

Získajte informácie o službe Power BI, stavebných blokoch a postupe služby Power BI a o tom, ako vytvárať pôsobivé interaktívne zostavy.

Vzdelávacie ciele

V tomto module sa naučíte:

  • Ako služby a aplikácie Power BI spolupracujú.
  • Možnosti, ako pomocou služby Power BI zefektívniť podnikanie.
  • Vytvorenie pôsobivých vizuálov a zostáv.

Požiadavky

Žiadne