Začíname vytvárať pomocou služby Power BI

Začiatočníci
Podnikoví používatelia
Podnikový analytik
Funkčný konzultant
Microsoft Power Platform
Power BI

Spoznajte službu Power BI vrátane jej súčastí a zistite, ako dané súčasti spolupracujú.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Spolupráca služieb a aplikácií Power BI.
  • Možnosti, ako pomocou služby Power BI zefektívniť podnikanie.
  • Vytváranie pôsobivých vizuálov a zostáv.

Požiadavky

Žiadne