Test znalostí

Dokončené
1.

Na ktorých zariadeniach funguje Minecraft Education Hodina kódu 2020 (všetky zariadenia musia byť správne)?

2.

Počas Hodiny kódu môžu byť študenti frustrovaní. Ako by ste mali reagovať?

3.

Aký je názov Minecraft Education Hodiny kódu 2020?

4.

Na ktorej webovej stránke nájdete ďalšie lekcie programovania v hre Minecraft?

5.

Koľko hodín učebných osnov programovania má Minecraft Education k dispozícii?