Vykonanie analýzy v službe Power BI

Mierne pokročilí
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Naučíte sa používať Power BI na vykonávanie funkcií analýzy údajov, identifikovať odchýlky v údajoch, zoskupiť údaje dokopy a rozdeliť údaje na analýzu. Naučíte sa tiež vykonávať analýzu časovej série. Nakoniec budete pracovať s pokročilými analytickými funkciami služby Power BI, ako sú napríklad Rýchle prehľady, Prehľady UI a funkcia Analyzovať.

Vzdelávacie ciele

V tomto module:

  • Preskúmanie štatistického súhrnu.
  • identifikujete odchýlky pomocou vizuálov služby Power BI,
  • zoskupíte a  rozdelíte údaje na analýzu,
  • použijete techniky klastrovania,
  • Vykonanie analýzy časových radov.
  • Použitie funkcie Analyzovať.
  • použijete vlastné vizuály na pokročilú analýzu,
  • skontrolujete rýchle prehľady,
  • použijete prehľady UI.

Požiadavky

Žiadne