Automatizácia správy služby Power BI

Mierne pokročilí
Správca
Microsoft Power Platform
Power BI

Rutiny typu cmdlet sú funkcie napísané v skriptovacom jazyku PowerShell, ktorý vykonáva príkazy v prostredí Windows PowerShell. Spustením týchto rutín typu cmdlet môžete pracovať s platformou Power BI bez toho, aby ste museli prejsť cez portál na správu vo webovom prehliadači. Skombinujte tieto rutiny typu cmdlet s inými funkciami prostredia PowerShell a píšte komplexné skripty, ktoré umožňujú optimalizovať pracovný postup.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto modulu budete vedieť:

  • Automatizácia bežných úloh správcu služby Power BI pomocou rozhraní REST API
  • Použitie rutín typu cmdlet služby Power BI pre Windows PowerShell a jadro prostredia PowerShell
  • Používanie rutín typu cmdlet služby Power BI
  • Automatizácia bežných úloh správcu služby Power BI pomocou skriptovania

Požiadavky

  • Znalosť služby Power BI a postupov riadenia v prostredí BI.
  • Pred začatím tohto modulu odporúčame dokončiť študijný program Tabuľa za jeden deň.