Kontrola vedomostí

Dokončené

Odpovedzte na nasledujúce otázky a zistite, čo ste sa naučili.

1.

Alexandra je vývojárka v spoločnosti Tailspin Toys, ktorá potrebuje vložiť stránkovanú zostavu do internej aplikácie Business Intelligence. Akú hodnotu má Alexandra odovzdať vlastnosti type objektu konfigurácie?

2.

Yuki je vývojár v spoločnosti Tailspin Toys. Yuki musí získať vlastnosti zostavy power BI na podporu vkladania zostáv do aplikácie. Ktoré dve vlastnosti musí Yuki získať?

3.

Stanley je vývojár v spoločnosti Tailspin Toys, ktorý potrebuje vložiť zostavu Power BI do aplikácie. Zostava sa môže pripojiť k jednej z mnohých množín údajov, pričom každá má rovnakú schému, ale ktorá ukladá údaje pre inú geografickú oblasť. Ktorá vlastnosť konfiguračného objektu by sa mala nastaviť tak, aby sa Stanley pripojil k určitej množine údajov?