Vytvorenie schôdze

Dokončené

Teraz sa pozrieme na vytváranie schôdzí v Microsoft Teams. Prejdeme si aj ponúkané možnosti, napríklad pri udeľovaní povolení na preskočenie čakárne, prezentovanie v schôdzi a iné.   

Online stretnutie v Microsoft Teams môžete naplánovať tromi spôsobmi: 

  • Cez kanál v tíme 
  • Cez aplikáciu Kalendár v Microsoft Teams 
  • Cez kalendár v Outlooku 

Postup pri vytváraní schôdze v tíme je nasledovný: 

  1. V kanáli v pravom hornom rohu kliknete na šípku vedľa tlačidla "Stretnúť sa" a vyberiete možnosť "Naplánovať schôdzu
  2. Následne vyplníte požadované informácie 
    1. Pri hodinách opakujúcich sa na týždennej báze kliknete na možnosť "Neopakuje sa" a buď si vyberiete jednu z predvyplnených možností alebo si pomocou tlačidla "Vlastné" vytvoríte vlastné. 
  3. Následne kliknete na "Odoslať" a vytvoríte schôdzu. 

Pri vytváraní schôdze pomocou aplikácie Kalendár je postup rovnaký. Kalendár je lepšie využiteľný pri vytváraní schôdze so špecifickými účastníkmi. 

Pri vytváraní schôdze pomocou kalendára v Outlooku je potrebné zaškrtnúť možnosť "Schôdza cez Teams" 

Podrobné informácie k vytvoreniu a nastaveniu schôdze nájdete v článku: Naplánovanie schôdze v aplikácii Teams (microsoft.com)