Test znalostí

Dokončené
1.

Ako súčasť Vášho Office 365 odberu dostanete prístup k Azure službám?

2.

Chcete začať používať Azure aj pre iné služby ako Azure Active Directory. Čo musíte spraviť ako prvé?

3.

Azure Active Directory sa používa ako autentifikačný zdroj pre mnohé Microsoft služby. Nové bezpečnostné predpisy vyžadujú realizovať prihlasovanie do Office 365 viac bezpečné. Ktorú Azure Acitve Directory služby by ste použili?

4.

Vaša súčasná stránka je hostovaná na serveri, ktorý začína pravidelne zlyhávať. Používate WordPress. Ktorú Azure službu by ste mohli použiť na prevádzku Vašej stránky ako Azure službu?

5.

Keď vytvoríte Azure App Service pre WordPress, zároveň sa vytvoria ďalšie dodatočné služby ako MySQL databáza. Ako sa volá služba určená na ukladanie týchto dodatočných služieb?