Správa Power BI, 2. diel – Premium, Power BI Embedded, automatizácia

Mierne pokročilí
Administrator
Power BI

Ako môžete ako správca podporovať spoluprácu a zdieľať výstupy služby Power BI? Ako monitorujete a auditujete používanie, vytvárate infraštruktúru prístupu k údajom a automatizujete správu? V tomto kurze sa dozviete, ako Power BI Premium spravuje kapacitné prostriedky. Dozviete sa, ako vytvoriť infraštruktúru prístupu k údajom a ako zdieľať zostavy Power BI nad rámec nájomníka služby Power BI. Nakoniec sa dozviete, ako automatizovať bežné úlohy pomocou rutín typu cmdlet služby Microsoft Power BI pre Windows PowerShell a jadro prostredia PowerShell.

Požiadavky

Žiadne

Moduly v tomto študijnom programe

Power BI Premium je vyhradená ponuka založená na kapacite. Oboznámte sa s rozdielmi medzi Power BI Pro a službou Power BI Premium a zistite, ako Power BI Premium spravuje kapacitné prostriedky. Zahrnuté sú aj odporúčané nástroje, ktoré môžete používať so službou Power BI Premium.

Práca s lokálnymi zdrojmi údajov vyžaduje konfiguráciu brány medzi službou Power BI a lokálnym zdrojom údajov. Tento modul skúma, ako pracovať s bránami a SQL Server zdrojmi údajov SSAS (Analysis Services), ktoré sa používajú buď na plánované obnovenie, alebo dynamické pripojenia.

Ak chcete rozšíriť dosah služby Power BI, môžete svoje zostavy zdieľať aj mimo prostredia služby Power BI. Zostavy môžete publikovať na verejnom internete, vkladať zostavy do služby Microsoft Teams alebo v službe PowerApps a zostavy BI môžete umiestniť do webovej časti SharePointu Online. K dispozícii je aj špeciálna verzia služba Power BI s názvom Microsoft Power BI Embedded (PBIE), ktorá vývojárom aplikácií umožňuje vkladať plne interaktívne zostavy do svojich aplikácií bez toho, aby museli vytvárať vlastné vizualizácie údajov a ovládacie prvky úplne od začiatku.

Rutiny typu cmdlet sú funkcie napísané v skriptovacom jazyku PowerShell, ktorý vykonáva príkazy v prostredí Windows PowerShell. Spustením týchto rutín typu cmdlet môžete pracovať s platformou Power BI bez toho, aby ste museli prejsť cez portál na správu vo webovom prehliadači. Skombinujte tieto rutiny typu cmdlet s inými funkciami prostredia PowerShell a píšte komplexné skripty, ktoré umožňujú optimalizovať pracovný postup.