Distribúcia prehľadov služby Power BI

Začiatočníci
Analytik údajov
Power BI

Služba Power BI môžete použiť na publikovanie a zdieľanie zostáv, umožnenie mobilného používania a distribúciu spotrebiteľom na rozhodovanie na základe údajov.

Požiadavky

Pre tento študijný program neexistujú žiadne predpoklady.

Moduly v tomto študijnom programe

Publikujte zostavy a tabule Power BI a zdieľajte ich so spolupracovníkmi vo svojej organizácii alebo so všetkými používateľmi na webe.

Vytvorte a nakonfigurujte tabule služby Power BI a premeňte svoje údaje BI na prehľady údajov.