Distribúcia prehľadov služby Power BI

Začiatočníci
Data Analyst
Power BI

Pomocou služba Power BI môžete publikovať a zdieľať zostavy, povoliť mobilné používanie a distribuovať spotrebiteľom rozhodnutia podľa údajov.

Požiadavky

Pre tento študijný program neexistujú žiadne predpoklady.

Moduly v tomto študijnom programe

Publikujte zostavy a tabule Power BI a zdieľajte ich so spolupracovníkmi vo svojej organizácii alebo so všetkými používateľmi na webe.

Vytvorte a nakonfigurujte tabule služby Power BI a premeňte svoje údaje BI na prehľady údajov.