Začíname s aplikáciou WinAutomation

Začiatočníci
Správca
Tvorca aplikácie
Podnikoví používatelia
Vývojár
Funkčný konzultant
Microsoft Power Platform
Power Automate

Začnite so službou WinAutomation – občerňujú sa proces, vytvorte automatizované kroky a získajte úvodné informácie o vývoji a procesoch.

Požiadavky

Žiadne

Moduly v tomto študijnom programe

Oboznámte sa s funkciami a štruktúrou aplikácie WinAutomation.

Zistite, ako začať pracovať s konzolou WinAutomation a návrhárom procesov. Konzola WinAutomation umožňuje usporiadať procesy a aspekty, ktoré s nimi súvisia, zatiaľ čo návrhár procesov je vývojovým prostredím platformy.

Zistite, ako winautomation spracováva bežné vývojové koncepty a úlohy, ako sú akcie, premenné, podmienky a slučky.

Oboznámte sa s rôznymi možnosťami spustenia procesu winautomation.