Microsoft Learn pre štátnu správu

Riadenie transformácie v štátnej správe

Technológia transformuje štátnu správu a pomáha zamestnancom. Prostredníctvom služby Microsoft Learn sa môžete vlastným tempom učiť nové veci, keď máte čas a rozvíjať praktické zručnosti prostredníctvom interaktívnych modulov a ciest.

Váš program na začiatok