learn.microsoft.com – pogoji uporabe

Sprejem pogojev

Naslednji pogoji uporabe (»pogoji uporabe«) veljajo za vašo uporabo spletnega mesta Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), tehničnega profila in morebitnih povezanih storitev. Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli posodobi te pogoje uporabe, ne da bi vas o tem obvestil. Najnovejšo različico pogojev si lahko ogledate tako, da na naših spletnih straneh kliknete hiperpovezavo »Pogoji uporabe«.

Opis storitve

Na spletnem mestu Microsoft Learn, tehničnemu profilu in povezanih storitvah vam Microsoft zagotavlja dostop do številnih različnih virov, vključno z interaktivnimi vadnicami, dokumentacijo, video posnetki, orodji za razvijalce, območji za prenos, forumi za komunikacijo in informacijami o izdelkih (skupaj imenovano »storitve«). Za storitve, vključno z vsemi posodobitvami, izboljšavami, novimi funkcijami in/ali dodajanjem katerih koli novih spletnih lastnosti, veljajo pogoji uporabe.

Omejitev na osebno in nekomercialno uporabo

Če ni navedeno drugače, so storitve namenjene vaši osebni in nekomercialni uporabi. Podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki jih dobite prek storitev, ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, posredovati, javno prikazovati, izvajati, razmnoževati, objavljati, licencirati, prenašati, prodajati ali iz njih ustvarjati izpeljanih del (razen za vašo lastno, osebno, nekomercialno uporabo) brez predhodnega pisnega soglasja družbe Microsoft.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Vaša zasebnost nam je pomembna. Preberite Microsoftovo izjavo o zasebnosti (»izjava o zasebnosti«), ker opisuje vrste podatkov, ki jih zbiramo od vas in iz vaših naprav, kako te podatke uporabljamo in pravno podlago za obdelavo teh podatkov. Izjava o zasebnosti tudi opisuje, kako Microsoft uporablja poslana gradiva (kot definirano tukaj), komentarje, ocene ali mnenja o storitvah, sporočilih, datotekah, fotografijah, dokumentih, avdio vsebinah, digitalnih vsebinah, pretokih v živo, video posnetkih in drugih vsebinah, ki jih naložite, shranite, predvajate ali delite prek storitev (skupaj imenovano „vaše vsebine“). V primerih, ko je za obdelavo potrebno soglasje in do obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja, se s strinjanjem s temi pogoji strinjate tudi, da lahko Microsoft zbira, uporablja in razkrije vašo vsebino ter podatke, tako kot je opisano v Izjavi o zasebnosti. V nekaterih primerih vas bomo ločeno obvestili in zahtevali vaše soglasje, kot je navedeno v izjavi o zasebnosti.

Javni podatki o uporabnikih in vsebinah: podatke o uporabniku, ki jih posredujete (vključno z vašim uporabniškim imenom, prikazanim imenom, avatarjem, biografijo, nazivom vašega delovnega mesta in organizacije in vašimi uporabniškimi dosežki) lahko vidijo drugi. Za uporabo tehničnega profila morate navesti le uporabniško ime in prikazano ime. Vsa druga polja so izbirna. Kadarkoli lahko svoje uporabniško ime in prikazano ime posodobite. Microsoft lahko zbira in javno objavi datum, ko ste se registrirali v tehnični profil in vašo povezanost z družbo Microsoft.

Vse vsebine, ki jih javno objavite, si lahko ogledajo tudi drugi. Po objavi boste lahko nekatere vsebine izbrisali, vendar pa ni mogoče izbrisati vseh vrst javno objavljenih vsebin.

Obvestilo posebej za programsko opremo, ki je na voljo na tem spletnem mestu

Vsa programska oprema, ki je na voljo za prenos iz storitev »programska oprema«), je delo družbe Microsoft in/ali njenih dobaviteljev, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami. Uporabo programske opreme urejajo pogoji morebitne licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki je priložena programski opremi ali je vanjo vključena (»licenčna pogodba«). Končni uporabnik ne bo mogel namestiti nobene programske opreme, ki ji je priložena licenčna pogodba oziroma vključuje licenčno pogodbo, če se ne bo najprej strinjal s pogoji licenčne pogodbe. Licenco za skripte ali kodo tretjih oseb, do katerih je na tem spletnem mestu navedena povezava ali sklic, vam ne podeljuje Microsoft, temveč tretje osebe, ki so lastnice te kode.

Končni uporabniki lahko prenesejo programsko opremo in jo uporabljajo izključno v skladu z licenčno pogodbo. Kakršno koli razmnoževanje ali nadaljnja distribucija programske opreme, ki ni skladna z licenčno pogodbo, je izrecno prepovedana z zakonom in je lahko strogo kaznovana po civilni in kazenski zakonodaji. Kršitelji bodo preganjani v največji mogoči meri, ki jo omogoča zakon.

BREZ OMEJITVE ZGORNJIH DOLOČIL JE KOPIRANJE ALI RAZMNOŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME V KATERI KOLI DRUG STREŽNIK ALI NA MESTO ZA NADALJNJE RAZMNOŽEVANJE ALI NADALJNJO DISTRIBUCIJO IZRECNO PREPOVEDANO, RAZEN ČE TAKO RAZMNOŽEVANJE ALI NADALJNJO DISTRIBUCIJO IZRECNO DOVOLJUJE LICENČNA POGODBA, KI JE PRILOŽENA TAKI PROGRAMSKI OPREMI.

MOREBITNO JAMSTVO ZA PROGRAMSKO OPREMO VELJA SAMO V SKLADU S POGOJI LICENČNE POGODBE. DRUŽBA MICROSOFT CORPORATION RAZEN JAMSTVA, KI JE OPREDELJENO V LICENČNI POGODBI, ZAVRAČA VSA JAMSTVA ALI POGOJE V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z VSEMI IZRECNIMI, NAZNAČENIMI ALI ZAKONSKO OPREDELJENIMI JAMSTVI IN POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO ALI ODSOTNOSTJO KRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. MICROSOFT LAHKO KOT DEL STORITEV ALI V SVOJIH IZDELKIH PROGRAMSKE OPREME KOT UGODNOST OMOGOČI ORODJA IN PRIPOMOČKE, KI JIH LAHKO UPORABLJATE IN/ALI PRENESETE. MICROSOFT NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL GLEDE NATANČNOSTI REZULTATOV ALI UČINKOV, KI NASTANEJO PRI UPORABI KAKRŠNEGA KOLI TAKEGA ORODJA ALI PRIPOMOČKA. PRI UPORABI ORODIJ IN PRIPOMOČKOV, KI SO NA VOLJO V OKVIRU STORITEV ALI V MICROSOFTOVIH IZDELKIH PROGRAMSKE OPREME, MORATE SPOŠTOVATI PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE DRUGIH.

POJASNILO O OMEJENIH PRAVICAH. Vsa programska oprema, ki jo prenesete za vlado Združenih držav Amerike, njene agencije in/ali organizacije (»vlada Združenih držav«) oziroma v njihovem imenu, je na voljo z omejenimi pravicami. Za uporabo, podvajanje ali razkritje s strani državnih organov Združenih držav veljajo omejitve, opredeljene v pododstavku (c)(1)(ii) klavzule »Pravice v tehničnih podatkih in računalniški programski opremi« v pravilniku DFARS 252.227-7013 ali pododstavkih (c)(1) in (2) klavzule »Komercialna računalniška programska oprema – omejene pravice« v pravilniku 48 CFR 52.227-19, kot je primerno. Izdelovalec je družba Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Obvestilo posebej za dokumente, ki so na voljo na tem spletnem mestu

Za nekatero dokumentacijo lahko veljajo izrecni licenčni pogoji, ki so ločeni od pogojev v tem dokumentu. Če so ti pogoji v navzkrižju, se uporabljajo izrecni licenčni pogoji. Dovoljenje za uporabo dokumentov (na primer belih knjig, izjav za javnost, podatkovnih listov in pogostih vprašanj) iz storitev je podeljeno pod pogojem, da (1) je spodnje obvestilo o avtorskih pravicah prikazano v vseh izvodih ter da sta prikazana to obvestilo o avtorskih pravicah in to dovoljenje, (2) je uporaba takih dokumentov iz storitev namenjena le informativni in nekomercialni ali osebni uporabi ter da ti dokumenti ne bodo kopirani v noben omrežni računalnik ali objavljeni v njem oziroma predvajani v nobenem mediju, in (3) ostanejo dokumenti povsem nespremenjeni. Akreditirane izobraževalne ustanove, na primer K-12, univerze, zasebne/javne visokošolke ustanove in državne visokošolske ustanove, lahko prenesejo in razmnožujejo dokumente za distribucijo v učilnicah. Za distribucijo zunaj učilnice potrebujete izrecno pisno dovoljenje. Uporaba za kakršen koli drug namen je izrecno prepovedana z zakonom in je lahko strogo kaznovana po civilni ter kazenski zakonodaji. Kršitelji bodo preganjani v največji mogoči meri, ki jo omogoča zakon.

Zgoraj navedeni dokumenti ne vključujejo oblike ali postavitve spletnega mesta Microsoft.com ali katerega koli drugega mesta, ki je v lasti Microsofta oziroma ga Microsoft upravlja, licencira ali nadzoruje. Elementi Microsoftovih spletnih mest so zaščiteni z zakoni o zaščitnih znakih, blagovnih/storitvenih znamkah, nelojalni konkurenci in drugimi zakoni, zato jih ni dovoljeno niti v celoti niti delno kopirati ali ponarejati. Z nobenega Microsoftovega spletnega mesta ne smete kopirati ali nadalje prenesti nobenega logotipa, grafike, zvoka ali slike, razen če Microsoft to izrecno dovoli.

Zavrnitev in omejitev odgovornosti za storitve

MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI NE DAJEJO ZAGOTOVIL O PRIMERNOSTI STORITEV ALI PRIMERNOSTI PODATKOV V DOKUMENTIH IN SORODNI GRAFIKI, KI SO OBJAVLJENI KOT DEL STORITEV, ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN. VSE STORITVE, DOKUMENTI IN SORODNA GRAFIKA SO TAKI, »KOT SO«, TER BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI S TEM ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA ALI POGOJE V ZVEZI S STORITVAMI, PODATKI IN SORODNO GRAFIKO, VKLJUČNO Z VSEMI IZRECNIMI, NAZNAČENIMI ALI ZAKONSKO OPREDELJENIMI JAMSTVI IN POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO ALI ODSOTNOSTJO KRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI NASTANE IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE OZIROMA IZGUBE PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI ZARADI IZVAJANJA POGODBE, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI IZHAJA IZ STORITEV, VKLJUČNO Z UPORABO ALI DELOVANJEM PODATKOV, KI SO NA VOLJO V STORITVAH, OZIROMA SO Z NJIMI POVEZANI.

DOKUMENTI IN SORODNA GRAFIKA, KI JE OBJAVLJENA V STORITVAH, MORDA VKLJUČUJEJO TEHNIČNE NEPRAVILNOSTI IN TIPOGRAFSKE NAPAKE. PODATKOM V TEH DOKUMENTIH SO OBČASNO DODANE SPREMEMBE. MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI LAHKO KADAR KOLI IZBOLJŠAJO IN/ALI SPREMENIJO IZDELKE IN/ALI PROGRAME, OPISANE V TEM DOKUMENTU.

MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI NASTANE IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE OZIROMA IZGUBE PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI ZARADI IZVAJANJA POGODBE, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI IZHAJA IZ UPORABE ALI DELOVANJA STORITEV, PROGRAMSKE OPREME, DOKUMENTOV, OMOGOČANJA ALI NEZMOŽNOSTI OMOGOČANJA STORITEV ALI PODATKOV, KI SO NA VOLJO V STORITVAH, OZIROMA SO Z NJIMI POVEZANI.

Račun za tehnični profil, geslo in varnost

Za dostop do nekaterih storitev morda potrebujete Microsoftov račun, račun Azure Active Directory ali račun tehnični profil.

Microsoftov račun. Microsoftov račun omogoča vpis v izdelke, spletna mesta in storitve, ki jih ponujajo Microsoft in nekateri njegovi partnerji. Microsoftov račun lahko ustvarite tako, da se prijavite prek spleta. Za Microsoftove račune velja Microsoftova pogodba o storitvah.

Račun Azure Active Directory. Microsoftov račun imate lahko prek organizacije, ki ji pripadate. Stopite v stik z administratorjem v vaši organizaciji za podatke o tem računu.

Račun za tehnični profil Račun za tehnični profil omogoča, da se prijavite na spletno mesto Microsoft Learn in uporabljate povezane storitve, med drugim imate prosti dostop do virov za usposabljanje, dosežkov, ocen, možnost komentiranja, objavljanja vsebin in uporabe drugih interaktivnih storitev. Račun za tehnični profil lahko ustvarite tako, da po prijavi z Microsoftovim računom ali računom za Azure Active Directory v tehničnem profilu ustvarite uporabniško ime.

Strinjate se, da pri prijavi v račun za tehnični profil ne boste uporabili kakršnih koli lažnih, netočnih ali zavajajočih podatkov. Sami prevzemate popolno odgovornost, da boste ohranili zaupnost svojega gesla in računa. Prav tako prevzemate popolno odgovornost za katera koli in kakršna koli dejanja v okviru svojega računa. Soglašate, da boste Microsoft takoj obvestili o vsaki nepooblaščeni uporabi svojega računa ali o kateri koli drugi kršitvi varnosti. Microsoft ni odgovoren za morebitno izgubo, ki jo lahko utrpite, ker je vaše geslo ali račun z vašo vednostjo ali brez nje uporabljal nekdo drug. Vendar pa ste lahko odgovorni za izgube, ki jih utrpi Microsoft ali katera koli druga oseba, ker je nekdo drug uporabljal vaš račun ali geslo. Nikoli ne smete uporabljati računa nekoga drugega, ne da bi pred tem pridobili dovoljenje lastnika računa.

Če račun tehnični profil ustvarite v imenu pravne osebe, kot je vaše podjetje ali delodajalec, potrjujete, da imate pravno pooblastilo, da to pravno osebo zavežete k tem pogojem. Računa tehnični profil ne morete prenesti na drugega uporabnika ali pravno osebo. Poskrbite za zaupnost podrobnosti o računu, da zaščitite račun. Odgovorni ste za vso dejavnost v svojem računu tehnični profil.

Račun za tehnični profil lahko zaprete v nastavitvah računa za tehnični profil.

Nezakonita ali prepovedana uporaba ni dovoljena

Kot pogoj za uporabo storitev je določeno, da storitev ne smete uporabljati za kakršen koli namen, ki je nezakonit ali ga prepovedujejo ti pogoji, določila in obvestila. Storitev ne smete uporabljati na način, ki bi lahko kakor koli poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil kateremu koli Microsoftovemu strežniku ali omrežju(-em), ki ima(-jo) vzpostavljeno povezavo Microsoftovim strežnikom, ali oviral katero koli drugo osebo pri njeni uporabi storitev in uživanju v njih. Z vdiranjem, iskanjem gesel ali katerimi koli drugimi sredstvi ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, ki imajo vzpostavljeno povezavo s katerim koli Microsoftovim strežnikom ali katero koli storitvijo. Ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti kakršnega koli gradiva in informacij prek kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo prek storitev.

Uporaba storitev

V storitve so lahko vključene e-poštne storitve, storitve objavljanja na elektronskih oglasnih deskah, območja za klepet, skupine za razprave, skupnosti, osebne spletne strani, koledarji, fotoalbumi, predalniki in/ali druga sporočila ali orodja za komunikacijo, ki vam omogočajo komunikacijo z drugimi. Soglašate, da boste storitve uporabljali le za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil ter gradiv, ki so primerna, in če je mogoče, povezana z določeno storitvijo. Kot primer in ne kot omejitev se strinjate, da pri uporabi storitev ne boste:

 • Uporabljali storitev v povezavi z anketami, nagradnimi igrami, piramidnimi shemami, verižnimi pismi, neželeno pošto, množičnimi sporočili ali katerimi koli nakopičenimi ali nezahtevanimi sporočili (komercialnimi ali drugimi).
 • Obrekovali, zmerjali, nadlegovali, zalezovali, grozili ali drugače kršili zakonskih pravic (kot so pravice o zasebnosti in publiciteti) drugih.
 • Objavljali, oznanjali, prenašali, distribuirali ali širili kakršne koli neprimerne, sramotne, obrekljive, obscene, nespodobne ali protizakonite teme, imena, gradiva ali informacij.
 • Prenašali datotek ali drugače dali na voljo datotek, v katerih so slike, fotografije, programska oprema ali druga gradiva, zaščitena z zakoni o intelektualni lastnini, vključno z (kot primer in ne kot omejitev) zakoni o avtorskih pravicah ali blagovnih/storitvenih znamkah (ali s pravicami o zasebnosti ali publiciteti), razen če ste lastnik takih pravic ali jih nadzirate oziroma ste prejeli vsa potrebna soglasja za taka dejanja.
 • Uporabljali kakršnih koli gradiv ali informacij, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek storitev, na noben način, ki krši avtorske pravice, blagovno/storitveno znamko, patent, poslovno skrivnost ali druge lastninske pravice katere koli osebe.
 • Prenašali datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, robote za preklic, poškodovane datoteke ali katero koli drugo podobno programsko opremo ali programe, ki lahko škodujejo delovanju računalnikov ali lastnine drugih.
 • Oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa kakršnega koli blaga ali storitev za kakršen koli poslovni namen, razen če storitve taka sporočila izrecno dovoljujejo.
 • Prenesli nobene datoteke, ki jo je prenesel drug uporabnik storitev, za katero veste ali bi morali vedeti, da jo je v skladu z zakonom prepovedano razmnožiti, prikazati, izvajati in/ali distribuirati na tak način.
 • Ponarejali ali brisali nobenih informacij za upravljanje, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, kot so prispevki avtorjev, zakonska ali druga ustrezna obvestila, lastniški prispevki, oznake izvora ali vira programske opreme ali drugo gradivo, vključeno v preneseno datoteko.
 • Omejevali ali ovirali katerega koli drugega uporabnika pri uporabi storitev in uživanju v njih.
 • Kršili nobenega kodeksa ravnanja ali drugih navodil, ki morda veljajo za katero koli določeno storitev.
 • Pridobivali podatkov o drugih ali jih drugače zbirali, vključno z njihovimi e-poštnimi naslovi.
 • Kršili nobene upoštevne zakonodaje ali predpisa.
 • Ustvarjali lažne identitete, da bi s tem zavajali druge.
 • Uporabljali, prenašali ali drugače kopirali oziroma ponujali (brezplačno ali drugače) osebi ali pravni osebi nobenega imenika z uporabniki storitev ali podatkov o drugem uporabniku ali uporabi storitve oziroma nobenega dela imenika ali podatkov.

Microsoft nima nikakršne obveznosti, da bi moral nadzorovati storitve. Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli pregleda gradiva, objavljena v storitvah, in po lastni izbiri odstrani katero koli gradivo. Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli odpove vaš dostop do katere koli ali vseh storitev, in sicer brez predhodnega obvestila in iz kakršnega koli razloga.

Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli razkrije kakršne koli podatke, da bi izpolnil kateri koli upoštevni zakon, predpis, zakonski postopek ali vladno zahtevo ali da po lastni izbiri v celoti ali delno uredi katere koli podatke ali gradivo, zavrne njihovo objavo ali jih odstrani.

Vedno bodite previdni, ko objavljate katere koli osebno določljive podatke o sebi ali svojih otrocih v kateri koli storitvi. Microsoft ne nadzoruje ali podpira vsebine, sporočil ali podatkov v storitvah, zato Microsoft izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s storitvami in kakršnimi koli dejanji, ki so posledica vašega sodelovanja pri kateri koli storitvi. Upravitelji in gostitelji niso pooblaščeni predstavniki podjetja Microsoft, njihovi pogledi pa morda ne odražajo pogledov podjetja Microsoft.

Za gradiva, prenesena v storitve, lahko veljajo objavljene omejitve o uporabi, razmnoževanju in/ali širitvi. Pri prenosu takih gradiv je vaša odgovornost, da se ravnate v skladu s temi omejitvami.

Videoposnetki in e-knjige bodo morda samo v angleščini. Če kliknete povezave, boste poleg tega morda preusmerjeni na ameriško spletno mesto z vsebino le v angleščini.

Gradiva, posredovana družbi Microsoft ali objavljena v storitvah

Microsoft ne prevzema lastništva nad gradivom, ki mu ga posredujete (vključno s povratnimi informacijami in predlogi), ali ga objavite, vnesete ali pošljete kateri koli storitvi ali njenim povezanim storitvam, in sicer za javni ogled ali za člane katere koli javne ali zasebne skupnosti (»poslano gradivo« ali »poslana gradiva«). Vendar pa z objavo, prenosom, vnosom, posredovanjem ali predložitvijo (»objava«) svojega poslanega gradiva Microsoftu in njegovim lastniško povezanim podjetjem podeljujete zahtevano dovoljenje za podlicenciranje uporabe vašega poslanega gradiva v povezavi z delovanjem njihovega internetnega poslovanja (vključno z vsemi Microsoftovimi storitvami, a ne omejeno nanje), vključno z licenčnimi pravicami za: kopiranje, distribucijo, pošiljanje, javno prikazovanje, javno izvajanje, razmnoževanje, urejanje, prevajanje in preoblikovanje vašega poslanega gradiva, objavo vašega imena v povezavi z vašim poslanim gradivom in pravico za podlicenciranje teh pravic kateremu koli ponudniku storitev, a ne omejeno na vse našteto.

Za poslano gradivo, ki bo uporabljeno na način, opisan v tem dokumentu, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Microsoft nima nikakršne obveznosti, da objavi ali uporabi katero koli poslano gradivo, ki ga morda zagotovite, in ga lahko po lastni izbiri kadar koli odstrani.

Z objavo poslanega gradiva jamčite in potrjujete, da ste lastnik vseh pravic oziroma drugače nadzorujete vse pravice do poslanega gradiva, kot je opisano v teh pogojih za uporabo, vključno s pravicami, ki jih potrebujete za posredovanje, objavo, prenos, vnos in pošiljanje poslanega gradiva, a ne omejeno nanje.

Poleg zgornjega jamstva in zagotovila z objavo poslanega gradiva, ki vsebuje izrezke, fotografije ali slike oziroma je v celoti ali delno grafično oblikovano (»slike«), jamčite in potrjujete, da (a) ste lastnik avtorskih pravic takih slik ali da vam je lastnik avtorskih pravic slik podelil dovoljenje za uporabo teh slik ali katere koli vsebine in/ali slik, ki jih vsebujejo te slike, in sicer v skladu z načinom in namenom vaše uporabe in kot je to drugače dovoljeno v teh pogojih uporabe ter storitvah, (b) imate pravice, ki jih potrebujete za podelitev licenc in podlicenc, opisanih v teh pogojih uporabe, in (c) vse osebe, ki so morda upodobljene na teh slikah, soglašajo z uporabo slik, kot je to določeno v teh pogojih uporabe, vključno z (kot primer in ne kot omejitev) distribucijo, javnim prikazovanjem in razmnoževanjem takih slik. Z objavo slik podeljujete (a) vsem članom svoje zasebne skupnosti (za vsako tako sliko, ki je na voljo članom te zasebne skupnosti) in/ali (b) širši javnosti (za vsako tako sliko, ki je na voljo kjer koli v storitvah in ne v zasebni skupnosti) dovoljenje za uporabo vaših slik, kot je to dovoljeno v teh pogojih uporabe, in sicer v povezavi z uporabo katere koli storitve (vključno z (kot primer in ne kot omejitev) izdelovanjem natisov in daril, ki vključuje take slike) in neizključno licenco, ki velja za območje celega sveta in zanjo ni treba plačati, za: kopiranje, distribucijo, pošiljanje, javno prikazovanje, javno izvajanje, razmnoževanje, urejanje, prevajanje in preoblikovanje vaših slik, ne da bi bilo tem slikam priloženo vaše ime, in pravico za podlicenciranje teh pravic kateremu koli ponudniku storitev, a ne omejeno na vse našteto. Licence, podeljene v zgornjih stavkih za slike, so odpovedane, ko v celoti odstranite te slike iz storitev, vendar pod pogojem, da taka odpoved ne vpliva na nobeno licenco, podeljeno v povezavi s temi slikami, preden ste v celoti odstranili te slike. Za slike ne bo izplačano nobeno nadomestilo.

V skladu z naslovom 17 kodeksa Združenih držav razdelka 512(c)(2) je treba obvestila o zahtevkih zaradi kršitev avtorskih pravic poslati posredniku/agentu, ki ga je določil ponudnik storitve. Na vprašanja, ki ne ustrezajo spodnjemu postopku, se ne bomo odzvali. Glejte Obvestila in postopki za vložitev zahtevkov zaradi kršitev avtorskih pravic.

POVEZAVE V TEJ STORITVI OMOGOČAJO, DA ZAPUSTITE MICROSOFTOVO SPLETNO MESTO. MICROSOFT NE NADZORUJE POVEZANIH MEST IN NI ODGOVOREN ZA VSEBINO NA MOREBITNEM POVEZANEM MESTU, MOREBITNE POVEZAVE NA POVEZANEM MESTU ALI MOREBITNE SPREMEMBE ALI POSODOBITVE TEH MEST. MICROSOFT NI ODGOVOREN ZA SPLETNE ODDAJE ALI MOREBITNO DRUGO OBLIKO ODDAJANJA, PREJETEGA S KATEREGA KOLI POVEZANEGA MESTA. MICROSOFT VAM PONUJA TE POVEZAVE SAMO KOT UGODNOST, VKLJUČITEV KATERE KOLI POVEZAVE PA NE POMENI, DA MICROSOFT PODPIRA SPLETNO MESTO.

Pravilnik o pošiljanju nezahtevanih zamisli, pridržanje pravic in povratne informacije

MICROSOFT ALI NJEGOVI ZAPOSLENI NE SPREJEMAJO ALI UPOŠTEVAJO NEŽELENIH ZAMISLI, VKLJUČNO Z ZAMISLIMI O NOVIH OGLAŠEVALSKIH AKCIJAH, NOVIH PREDSTAVITVAH, NOVIH IZDELKIH ALI TEHNOLOGIJAH, POSTOPKIH, GRADIVIH, OGLAŠEVALSKIH NAČRTIH IN IMENIH NOVIH TEHNOLOGIJ. NE POŠILJAJTE NOBENE IZVIRNE USTVARJALNE UMETNINE, VZORCA, PREDSTAVITVE ALI DRUGEGA DELA. IZKLJUČNI NAMEN TEGA PRAVILNIKA JE, DA BI SE IZOGNILI MOREBITNIM NESPORAZUMOM ALI SPOROM, KADAR SO MICROSOFTOVI IZDELKI ALI TRŽNE STRATEGIJE PODOBNE ZAMISLIM, KI SO BILE POSLANE MICROSOFTU. NIKAR NE POŠILJAJTE NEŽELENIH ZAMISLI MICROSOFTU ALI KOMUR KOLI V NJEM. ČE KLJUB NAŠI ZAHTEVI, DA NAM NE POŠILJAJTE SVOJIH ZAMISLI IN GRADIVA, TE ŠE VEDNO POŠLJETE, MORATE VEDETI, DA MICROSOFT NE DAJE ZAGOTOVIL, DA BO VAŠE ZAMISLI IN GRADIVO OBRAVNAVAL KOT ZAUPNO ALI KOT VAŠO LASTNINO.

Razen kot je izrecno določeno v teh pogojih, vam Microsoft ne podeljuje licence ali morebitnih drugih pravic kakršne koli vrste v okviru kakršnih koli patentov, znanja, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk ali drugih intelektualnih pravic, ki so v lasti ali pod nadzorom Microsofta ali katere koli povezane pravne osebe, med drugim tudi do morebitnega imena, zaščitne znamke, logotipa ali enakovredne lastnine. Če Microsoftu daste kakršno koli zamisel, predlog ali povratne informacije, med drugim tudi zamisli za storitve, nove izdelke, tehnologije, promocije, imena izdelkov, povratne informacije in izboljšave izdelkov (»povratne informacije«), mu brez plačila, tantiem ali drugih obveznosti do vas dajete pravico do izdelave, dajanja v izdelavo, ustvarjanja izpeljanih del, uporabe, skupne rabe in komercializacije vaših povratnih informacij na poljuben način in za poljuben namen. Posredovali ne boste povratnih informacij, za katere je potrebna licenca, ki določa, da mora Microsoft zaradi tega, ker je povratne informacije vključil v svojo programsko opremo, tehnologije ali dokumentacijo, te licencirati kateri koli tretji osebi.