Pogosta vprašanja o življenjskem ciklu – Sodoben pravilnik

Prvotno objavljeno: 24. avgust 2016

                              Pojdite sem za iskanje življenjskega cikla vašega izdelka.

Kako je opredeljen sodoben pravilnik o življenjskem ciklu?

Izdelki in storitve, ki jih ureja sodoben pravilnik življenjskega cikla, so podprti, dokler stranke upoštevajo zahteve storitev in licenciranja, ki so objavljene za izdelek ali storitev, ter imajo pravico do uporabe izdelka ali storitve. Microsoft bo pred koncem podpore za izdelke, ki jih ureja sodoben pravilnik o življenjskem ciklu, zagotovil najmanj 12-mesečno predhodno obvestilo, ne da bi zagotovil naslednike izdeleka ali storitev, kar izključuje brezplačne izdelke, storitve ali predoglede.

Kaj je vključeno v neprekinjeno servisiranje in podporo?

Vsak izdelek ali storitev bo podprt v skladu s smernicami servisiranja za to ponudbo. Neprekinjeno zagotavljanje storitev in podpora lahko vključujeta posodobitve, ki niso povezane z varnostjo, varnostne posodobitve, nove gradnje izdelkov, zahteve za nove funkcije, dostop do spletnih vsebin, vključno z zbirko znanja in spletnimi oddajami, telefonsko podporo in spletno podporo. Podpora bo zagotovljena neprekinjeno, dokler bodo stranke sledile smernicam za servisiranje izdelka ali storitve. Povezavo do teh smernic najdete z iskanjem ponudbe na strani Iskanje življenjskega cikla Microsoftovih izdelkov; za več informacij glejte razdelek Povezave na strani s podrobnostmi o ponudbi.

Kaj pomeni »ostati na tekočem«?

Če želite ostati na tekočem, morate sprejeti vse posodobitve storitev in jih začeti uporabljati v določenem časovnem okviru, kot zahtevajo licence in servisiranje za izdelke ali storitve. Zahteve lahko najdete z iskanjem ponudbe na strani Iskanje življenjskega cikla Microsoftovih izdelkov; za več informacij glejte razdelek Povezave na strani s podrobnostmi o ponudbi.

Ali se bo pravilnik o življenjskem ciklu za vse že izdane izdelke spremenil?

Sodobnega pravilnika o življenjskem ciklu običajno ne bomo uporabljali retroaktivno za različice izdelkov na mestu uporabe, ki so že bile izdane z drugačnim pravilnikom o življenjskem ciklu. Če retroaktivno uporabimo Sodoben pravilnik o življenjskem ciklu, da lahko natančneje izrazimo, kako izdelek dejansko servisiramo, pred tem objavljeni datum konca podpore ne bo spremenjen.

Seznanjen sem s tradicionalnimi Microsoftovimi pravilniki o življenjskem ciklu, kot sta faza osnovne podpore in razširjene podpore. Na kakšen način je Sodobni pravilnik o življenjskem ciklu podoben ali drugačen?

Sodobni pravilnik o življenjskem ciklu se v nekaterih pogledih razlikuje od tradicionalnih pravilnikov o življenjskem ciklu, vendar ima podobna osnovna načela.

Podobnosti:

  • Oba pravilnika vzpostavita okvir za doslednost in predvidljivost za Microsoftovo pakirano programsko opremo in storitve.
  • Tako kot pri pravilniku o servisnem paketu in za izdelke, ki jih ureja Fiksni pravilnik o življenjskem ciklu, Microsoftov Sodoben pravilnik o življenjskem ciklu zagotavlja obdobje obveščanja strank, ki omogoča, da načrtujejo in v svojem okolju izvedejo spremembe. Spremembe je potrebno izvesti, saj lahko v nasprotnem primeru pride do upočasnitve ali prekinitve storitve.
  • Za oba pravilnika so varnostne posodobitve za podprte storitve zagotovljene brez doplačila. Nekatere varnostne posodobitve uveljavi Microsoft; druge lahko zahtevajo ukrepanje strank.

Razlike:

  • Za izdelke in storitve, ki jih ureja sodobni pravilnik o življenjskem ciklu, bodo uporabniki prejeli obvestilo, kdaj morajo ukrepati, da bi se izognili znatnemu poslabšanju običajne uporabe izdelkov ali storitev. Poleg tega bo Microsoft najmanj 12 mesecev pred koncem podpore poslal obvestilo. Komunikacijska sredstva se lahko razlikujejo glede na izdelek ali storitev. Oglejte si ustrezen seznam datumov življenjskega cikla, kjer so povezave do informacij za servisiranje in časovnic.
  • Izdelki in storitve v skladu s Sodobnim pravilnikom o življenjskem ciklu imajo lahko hitrejši ritem izdajanja v primerjavi z izdelki in storitvami, ki jih urejajo Fiksni pravilniki. Microsoft bo stranke obvestil najmanj 30 dni pred tem, ko bodo morale ukrepati, da bi se izognile znatnemu poslabšanju običajne uporabe storitve.

Ali varnostne posodobitve sledijo časovnici obvestil Sodobnega pravilnika o življenjskem ciklu?

Ne. Varnostne posodobitve so izključene iz 30-dnevnega obvestila. Vendar pa bo Microsoft stranke obvestil najmanj 30 dni pred tem, ko bodo morale ukrepati, da bi preprečile znatno poslabšanje običajne uporabe izdelka ali storitve.