Deli z drugimi prek


Določanje vrste koraka nalaganja obrazca in nalaganja zavihka

Opomba

Od 12. oktobra 2022 najprej je portal Power Apps Power Pages. Več informacij: Microsoft Power Pages je zdaj splošno dostopen (spletni dnevnik)
Dokumentacijo portalov Power Apps bomo kmalu preselili in združili z dokumentacijo za Power Pages.

Ta vrsta koraka omogoča, da korak obrazca z več koraki deluje kot osnovni obrazec v celotnem procesu obrazca z več koraki. Naloži obrazec s podobnim naborom možnosti, ki je na voljo kot osnovni obrazec.

Nastavitve

Imenu Opis
Imenu Opisno ime zapisa. Zahtevano
Ime tabele Ime osnovnega obrazca, iz katerega se bo naložil obrazec. Zahtevano
Ime obrazca Ime obrazca na ciljni tabeli, ki bo upodobljena. Zahtevano
Ime zavihka Ime zavihka na obrazcu za določeno tabelo, ki mora biti upodobljena. Po izbiri
Način Ena od naslednjih vrednosti:
 • Vstavi
 • Uredi
 • Samo za branje
Izbira možnosti Vstavi označuje, da mora obrazec vstaviti nov zapis ob predložitvi. Navedba možnosti Uredi označuje, da mora obrazec urediti obstoječi zapis. Izbira možnosti »Samo za branje« označuje, da mora obrazec prikazati obrazec, ki ga ni mogoče urejati, za obstoječi zapis. Pri možnostih Uredi in Samo za branje mora obvezno obstajati izvorni zapis ter biti morajo določeni parametri v poljih »Vrsta vira zapisa« in »Ime parametra ID-ja zapisa« za izbiro ustreznega zapisa, ko je obrazec naložen v portal.
Samodejno ustvari korake iz zavihkov Če je ta možnost potrjena, to označuje, da bo na osnovnem obrazcu prikazanih več zavihkov, tako da bo vsak zavihek naslednji korak, z začetkom pri prvem zavihku in nadaljevanjem po vseh zavihkih, dokler se končna predložitev ne vstavi kot zapis. Kot privzeto vedenje ta možnost ni potrjena. Nepotrjena možnost označuje, da bo samo en zavihek ali obrazec upodobljen za trenutni korak. Če ime zavihka ni navedeno, je prikazan prvi zavihek.
Vrsta vira zapisa Ena od naslednjih vrednosti:
 • Niz poizvedbe
  Za izbiro možnosti Niz poizvedbe je obvezno ime parametra, ki mora biti zagotovljeno v nizu poizvedbe URL-ja obrazca. To je lahko določeno v polju »Ime parametra ID-ja zapisa«.
 • Trenutni uporabnik portala
  Če izberete Trenutni uporabnik portala, bo pridobljen zapis uporabnika portala za trenutnega uporabnika s preverjeno pristnostjo.
Ime parametra ID-ja zapisa Ime parametra, navedeno v nizu poizvedbe URL-ja do spletne strani, ki vsebuje ta osnovni obrazec.
Ime odnosa Obvezno, če je vrsta vira zapisa zapis, povezan s trenutnim uporabnikom portala. Logično ime odnosa med trenutnim zapisom uporabnika portala in ciljnim zapisom. To mora vrniti enako vrsto tabele, kot je določena v polju Ime tabele.
Omogočanje dovoljenj za tabelo To bo povzročilo, da obrazec spoštuje dovoljenja za tabelo. Privzeto je nastavljeno na »false« zaradi razlogov vzvratne združljivosti. Če je nastavljeno na »true«, so OBVEZNA izrecna dovoljenja za vse uporabnike, ki želijo dostop do obrazca. To velja samo za PRVI korak na obrazcu.
OPOMBA: metoda zaščite obrazcev bo kmalu opuščena. Zato ga ne bi smeli uporabljati. Namesto tega uporabite ustrezna dovoljenja za tabele in nastavite spletno vlogo ter uporabnikom tako omogočite dostop do vseh podatkov. Za podrobnosti si oglejte naslednji razdelek Varnost obrazcev. Več informacij: Spremembe dovoljenj za tabele za obrazce in sezname na novih portalih

Varnost obrazcev

Opomba

Metoda zaščite obrazcev bo kmalu opuščena. Zato ga ne bi smeli uporabljati. Namesto tega uporabite ustrezna dovoljenja za tabele in nastavite spletno vlogo ter uporabnikom tako omogočite dostop do vseh podatkov. Več informacij: Spremembe dovoljenj za tabele za obrazce in sezname na novih portalih

Če želite zavarovati obrazce, ustvarite dovoljenja tabele, ki določajo dostop in lastništvo zapisov v skladu s spletnimi vlogami. Če uporabnik pristane na obrazcu z več koraki in nima dovoljenj, prejme sporočilo o napaki. Poleg tega se vam bo prikazalo opozorilo, ko ob konfiguraciji obrazca ne bodo omogočena dovoljenja za tabele:

»Za ta zapis morajo biti omogočena dovoljenja za tabelo, sicer si lahko vsak v internetu ogleda podatke.«

Če želite omogočiti dovoljenja za obrazec z več koraki, izberite potrditveno polje, da Omogočite dovoljenja za tabelo. Več informacij: Ustvarjanje spletnih vlog za portale.

Druge nastavitve

Imenu Description
Upodobi spletne vire v vrstici Odstrani okvir iFrame, ki zajema spletni vir v osnovnem obrazcu.
Opisi orodja so omogočeni Opis orodja je nastavljen z uporabo opisa atributa ciljne tabele.
Pokaži nepodprta polja Trenutno so podprta vsa polja. To je rezervirano za morebitne spremembe, izvedene za vrste polj.
Nastavi priporočena polja za obvezna Nastavi za obvezne vse atribute, ki imajo raven zahteve za polje nastavljeno na »Priporočeno za poslovanje«.
Nastavi vsa polja za obvezna Nastavi vsa polja za obvezna ne glede na raven zahteve za polje.
Povzetek preverjanja veljavnosti razreda CSS Ime razreda CSS, dodeljeno v povzetek preverjanja veljavnosti. Privzeto: »validation-summary alert alert-error alert-block«
Omogoči povezave povzetka preverjanja veljavnosti Logična vrednost »true« ali »false«, ki označuje, ali naj bodo sidrne povezave upodobljene v povzetku preverjanja veljavnosti za pomik do polja, ki vsebuje napako. Privzet: »true«
Besedilo povezave povzetka preverjanja veljavnosti Oznaka, dodeljena povezavam povzetka preverjanja veljavnosti. Privzeto: »Kliknite tukaj«.
Navodila Prikaz bloka besedila na vrhu obrazca.
Sporočilo »Zapisa ni mogoče najti« Sporočilo, ki se prikaže, ko izvornega zapisa ni mogoče naložiti. Privzeto: »Zapisa, ki ga iščete, ni mogoče najti.«

Možnosti obrazca

Imenu Description
Dodaj preskus Captcha Portal uporablja RadCaptcha podjetja Telerik za preprečevanje zlonamernih napadov neželene pošte. Storitev zahteva enolični ključ za preverjanje pristnosti zahtev za aplikacijo portala.
Skupina za preverjanje veljavnosti Ime skupine, dodeljeno kontrolnikom vnosa za ocenjevanje veljavnosti vnosa imenovanih skupina.
Gumb za pomik nazaj razreda CSS Ime razreda CSS, dodeljenega gumbu za pomik nazaj.
Besedilo gumba za pomik nazaj Oznaka na gumbu za pomik nazaj.
Gumb za pomik naprej razreda CSS Ime razreda CSS, dodeljenega gumbu za pomik naprej.
Besedilo gumba za pošiljanje Oznaka na gumbu za pomik naprej.
Gumb za pošiljanje razreda CSS Ime razreda CSS, dodeljenega gumbu za pošiljanje. Privzeto: »gumb za pošiljanje«
Besedilo gumba za pošiljanje Oznaka na gumbu za pošiljanje. Privzeto je »Pošlji«
Besedilo »Zasedeno« gumba za pošiljanje Oznaka na gumbu za pošiljanje med procesom, ki se izvaja. Privzeto: »Obdelava ...«

Poveži trenutnega uporabnika portala z ustvarjanjem zapisa

Te možnosti se uporabljajo za spremljanje, kateri stik portala ustvari zapis prek UI-ja portala

Ime Opis
Poveži trenutnega uporabnika portala Če je ta možnost potrjena, to označuje, da naj bo zapis trenutno vpisanega uporabnika povezan z zapisom ciljne tabele.
Stolpec za iskanje uporabnika portala Logično ime atributa ciljne tabele, v kateri je shranjen uporabnik portala.
Je udeleženec dejavnosti Logična vrednost, ki označuje, ali je stolpec za iskanje uporabnikov portala vrsta udeleženca dejavnosti. Glejte tabelo ActivityParty

Povezani sklic tabele

Naslednji parametri zadevajo nastavitev reference povezane tabele, ko je obrazec shranjen.

To zagotavlja način povezave trenutnega zapisa, ki ga obrazec ustvarja ali posodablja, z drugim ciljnim zapisom. To je uporabno, če imate več korakov z več vrstami tabel in želite povezati nastale zapise ali če je strani posredovan niz poizvedbe ID-ja zapisa, ki ga želite povezati. Imamo na primer stran za zaposlitev, na kateri so navedena prosta delovna mesta, vsako s povezavo do prijavnice za delovno mesto, ki vsebuje ID prostega delovnega mesta do obrazca prijavnice, tako da se ob nastanku prijave prosto delovno mesto poveže z zapisom.

Imenu Opis
Pri shranjevanju nastavi sklic tabele Da ali ne. Vrednost »da« označuje, da je treba referenco povezane tabele dodeliti, ko je obrazec shranjen, drugače se ne nastavi.
Ime odnosa Ime definicije odnosa za dani odnos med dvema vrstama tabele.
Opomba: ne določite imena odnosa, če določite logično ime atributa za iskanje cilja.
Logično ime tabele Logično ime referenčne tabele.
Logično ime atributa za iskanje cilja Logično ime atributa za iskanje za ciljno tabelo, ki se ustvarja ali posodoblja.
Opomba: ne določite imena odnosa, če določite logično ime atributa za iskanje cilja.
Vnaprej izpolni polje za iskanje Če je iskanje glede referenčne tabele na obrazcu, se s potrditvijo te vrednosti v polje na obrazcu vnese vrednost, pridobljena s spodnjo nastavitvijo.
Tip vira Ena od naslednjih vrednosti:
 • Niz poizvedbe
  Za izbiro možnosti Niz poizvedbe je obvezno ime parametra, ki mora biti zagotovljeno v nizu poizvedbe URL-ja obrazca. To je lahko določeno v polju Ime niza poizvedbe. Če je ta parameter primarni ključ, potem izberite »Da« za Niz poizvedbe je primarni ključ, drugače izberite »Ne« in podajte logično ime atributa ciljne tabele za poizvedbo po, določeno v polju Logično ime atributa poizvedbe.
 • Trenutni uporabnik portala
  Če izberete Trenutni uporabnik portala, bo pridobljen zapis stika za trenutnega uporabnika s preverjeno pristnostjo.
Korak referenčne tabele Zapis koraka obrazca z več koraki za prejšnji korak za pridobitev tabele, ustvarjene ali urejene v tem koraku, za povezovanje z zapisom tega trenutnega koraka.
Ime niza poizvedbe Ime parametra, navedeno v nizu poizvedbe URL-ja do spletne strani, ki vsebuje obrazec z več koraki.
Niz poizvedbe je primarni ključ »Da« označuje vrednost niza poizvedbe, ki je vrednost primarnega ključa. »Ne« označuje vrednost niza poizvedbe, ki je vrsta atributa, ki ni primarni ključ.
Logično ime atributa poizvedbe Logično ime atributa za poizvedbo za zapisom.
Prikaži podrobnosti samo za branje Če je ta možnost potrjena, to pomeni, da mora biti obrazec upodobljen na vrhu strani, ki prikazuje informacije samo za branje, ki zadevajo referenčni zapis. Zahteva ime obrazca.
Ime obrazca Ime obrazca za referenčno tabelo, ki se uporabi za prikaz podrobnosti samo za branje.

Druga funkcionalnost

Imenu Description
Prilaganje datoteke Potrdite to možnost, če želite, da obrazec vsebuje kontrolnik za nalaganje datoteke na dnu obrazca, da bo mogoče zapisu priložiti datoteko.
Dovoli več datotek Logična vrednost, ki označuje, ali lahko uporabnik naloži več datotek.
Sprejmi Atribut »Sprejmi« določa datoteke vrste MIME, ki jih strežnik sprejme prek prenosa datotek. Če želite določiti več kot eno vrednost, vrednosti ločite z vejico (npr. audio/*,video/*,image/*).
Nalepka Besedilo, prikazano poleg kontrolnika za nalaganje datoteke. Za vsak jezikovni paket, ki je nameščen in omogočen za okolje Microsoft Dataverse, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.
Je obvezno Če je ta možnost potrjena, je prilaganje datoteke obvezno za nadaljevanje.
Sporočilo o napaki za manjkajočo datoteko Sporočilo, prikazano med potrjevanjem veljavnosti obrazca, če je »Obvezno« »true« in uporabnik ni priložil datoteke. Za vsak jezikovni paket, ki je nameščen in omogočen za okolje Dataverse, bo na voljo polje za vnos sporočila v povezanem jeziku.
JavaScript po meri Blok JavaScript po meri, ki bo dodan na konec strani tik pred zaključnim elementom oznake obrazca. ID vnosa HTML za polje tabele, ki je nastavljeno na logično ime atributa. To omogoča izbiro polja, nastavljanje vrednosti ali enostavno upravljanje na strani drugega odjemalca z jQuery. $(document).ready(function() { $(#address1_stateorprovince).val(Saskatchewan); });

Glejte tudi

Konfiguriranje portala
Določitev osnovnih obrazcev
Koraki obrazca z več koraki za portale
Vrsta koraka preusmeritve
Vrsta pogojnega koraka
Dodajanje JavaScripta po meri

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).