Sledilnik finančnega vpliva krize na visoko šolstvo – vzorčna rešitev

V teh časih brez primere se univerze, zlasti raziskovalni centri, trudijo razumeti vpliv bolezni COVID-19. Subvencije za raziskave so eden najpomembnejših virov prihodka za univerze. Univerze lahko s poročanjem o denarnih posledicah ocenijo in nadaljujejo z upravičenostjo do pomoči. Finančni vpliv bolezni COVID-19 na subvencije za raziskave in proračune teh šol znaša več milijonov.

Rešitev Sledilnik finančnega vpliva krize na visoko šolstvo pomaga raziskovalcem ali soraziskovalcem pri sledenju izgube dela zaposlenih zaradi kriznega scenarija ter oddelkom pri sledenju in poročanju o izgubi.

Predstavitev: Hiter pregled

Oglejte si hiter pregled sledilnika finančnega vpliva krize na visoko šolstvo.


Zahteve za licenciranje

  • Licenca za Power Apps
  • Licenca za Power BI, če boste uporabljali nadzorno ploščo Power BI, ki je na voljo kot del te rešitve.

Če imate vprašanja v zvezi z licenciranjem, se obrnite na lokalnega predstavnika za Microsoftov račun.

Več informacij: Pregled licenciranja za Power Platform

Začnite tukaj

Opravilo Ciljno občinstvo Glejte
Prenos in uvedba vzorčne rešitve Skrbnik za IT Prenos in uvedba
Uporaba skrbniške aplikacije za dodajanje ali upravljanje glavnih podatkov Skrbnik za poslovanje Konfiguracija in upravljanje glavnih podatkov
Uporaba nadzornih plošč za vpogled in odločanje Skrbnik za poslovanje Prikaz nadzorne plošče Power BI
Uporaba mobilne aplikacije za sledenje in poročanje o izgubi Zaposleni Uporaba mobilne aplikacije Sledilnik finančnega vpliva krize na visoko šolstvo

Težave in povratne informacije

Zavrnitev odgovornosti

Ta rešitev je vzorec in se lahko uporablja s storitvijo Microsoft Power Platform samo za razširjanje referenčnih informacij. Ta aplikacija ni namenjena ali na voljo za uporabo kot medicinski pripomoček, klinična podpora, diagnostično orodje ali druga tehnologija, ki se uporablja za diagnosticiranje, zdravljenje, blažitev ali preprečevanje bolezni ali drugih stanj, in Microsoft ne podeljuje licence ali pravice za uporabo te aplikacije v takšne namene. Ta aplikacija ni zasnovana ali namenjena nadomestitvi strokovnega medicinskega svetovanja, diagnoze, zdravljenja ali presoje in se kot taka ne sme uporabljati. Stranka nosi tveganje in odgovornost za kakršnokoli uporabo te aplikacije izključno na lastno odgovornost. Microsoft ne jamči, da bosta aplikacija ali kakršnokoli gradivo, ki je na voljo v zvezi z njo, zadostovala za kakršne koli zdravstvene namene ali da bosta ustrezala zdravstvenim zahtevam določene osebe.