Deli z drugimi prek


Preverjanje zmogljivosti in prepustnosti omrežja za odjemalce

Primarni značilnosti omrežja, ki vplivata na delovanje aplikacij za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation) ali Dynamics 365 for Outlook, sta pasovna širina in zakasnitev.

  • Pasovna širina je širina ali zmogljivost določenega komunikacijskega kanala.

  • Zakasnitev je čas, potreben za to, da signal prispe iz ene točke v omrežju v drugo, in predstavlja fiksen strošek med dvema točkama.

Eden od glavnih vzrokov za slabšo učinkovitost aplikacij za interakcijo s strankami je zakasnitev omrežja, prek katerega odjemalci vzpostavijo povezavo z organizacijo. Manjše zakasnitve (merijo se v milisekundah) na splošno zagotavljajo boljšo učinkovitost delovanja.

Kljub manjši zakasnitvi omrežne povezave pa lahko učinkovitost delovanja poslabša pasovna širina, če si omrežno povezavo deli veliko število virov, npr. za prenos velikih datotek ali pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Širokopasovno omrežje še ne zagotavlja manjše zakasnitve. Tako ima na primer omrežna pot prek satelitske povezave pogosto večjo zakasnitev, čeprav ima zelo veliko prepustnost. Omrežna pot prek satelitske povezave ima običajno pet sekund ali več zakasnitve. Program, ki je zasnovan tako, da pošlje zahtevo in počaka na odgovor, nato pošlje novo zahtevo ter počaka na nov odgovor itn., počaka vsaj pet sekund, da se izmenja vsak paket, ne glede na hitrost strežnika.

Preverjanje zakasnitve

Aplikacije za interakcijo s strankami vključujejo osnovno diagnostično orodje, ki analizira povezavo med odjemalcem in organizacijo ter izdela poročilo. Če želite zagnati diagnostično orodje, upoštevajte naslednja navodila.

  1. V uporabnikovem računalniku ali napravi zaženite spletni brskalnik in se vpišite v organizacijo.

  2. Vnesite naslednji URL, https://myorg.crm.dynamics.com/tools/diagnostics/diag.aspx, kjer je myorg.crm.dynamics.com URL vaše organizacije.

  3. Kliknite Zaženi.

V poročilu je prikazana tabela z informacijami o preskusu. Vrednost v vrstici Preskus zakasnitve je posebej pomembna. Ta vrednost je povprečje dvajsetih posameznih preskusov. Na splošno velja, da manjša številka pomeni boljšo učinkovitost delovanja odjemalca. Čeprav je lahko uporaba povezav z večjo zakasnitvijo zadovoljiva, pa se za optimalno učinkovitost delovanja priporoča vrednost 150 ms (milisekund) ali manj.

Najboljše prakse za izboljšanje učinkovitost delovanja

Glejte tudi

Uglaševanje in optimizacija učinkovitosti delovanja