learn.microsoft.com – Услови коришћења

Прихватање услова

Следећи Услови коришћења („TOU“) примењују се на вашу употребу веб сајта услуге Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), услуге Tech Profile и свих повезаних услуга. Корпорација Microsoft задржава право да ажурира услове коришћења у било ком тренутку без претходног обавештења. Најновија верзија Услова коришћења може да се прегледа ако кликнете на хипертекстуалну везу „Услови коришћења“ која се налази на дну наших веб страница.

Опис услуге

Путем веб сајта услуге Microsoft Learn, услуге Tech Profile и повезаних услуга, Microsoft вам пружа приступ разним ресурсима, укључујући интерактивна упутства за обуку, документацију, видео записе, алатке за програмере, области за преузимање, форуме за комуникацију и информације о производу (под заједничким називом „Услуге“). Услуге, укључујући све исправке, побољшања, нове функције и/или додавање било каквих нових својстава веб локације, подлежу Условима коришћења.

Ограничење на личну и некомерцијалну употребу

Осим уколико није другачије наведено, Услуге су за вашу личну и некомерцијалну употребу. Не смете да мењате, копирате, дистрибуирате, преносите, приказујете, извршавате, репродукујете, објављује, лиценцирате, продајете или изводите радове из ма коje информације, софтвера, производа или услуга добијених из ових Услуга (осим за своје властито, лично, некомерцијално коришћење) без претходнe писмене сагласности компаније Microsoft.

Приватност и заштита личних информација

Ваша приватност нам је важна. Прочитајте Microsoft изјаву о приватности („Изјава о приватности“) зато што су у њој описани типови података које прикупљамо од вас и са ваших уређаја, као и начин на који користимо те податке и правне основе које имамо за обраду тих података. Изјава о приватности описује и како Microsoft користи Послати материјал (како је дефинисанo у овом документу), коментаре, оцене или прегледе Услуга, комуникацију, датотеке, фотографије, документе, звук, дигитална дела, преносе уживо, видео и било који други садржај који преносите, чувате, емитујeте или делите преко Услуга (заједнички „Ваш садржај“). Када jе обрада заснованa на сагласности y мери дозвољеној законом, пристанком на ове Услове, пристаjете на то да Microsoft прикупља, користи и открива ваш Садржај и Податке на начин описан у Изјави о приватности. У неким случајевима, обезбедићемо засебно обавештење и од вас затражити пристанак како је наведено у Изјави о приватности.

Јавне корисничке информације и садржај: Други могу да виде корисничке информације које наводите (укључујући корисничко име, име за приказ, слику аватара, биографију, радно место и организацију, као и корисничка достигнућа). Од вас сe тражи само да наведете корисничко име и име за приказ како бисте користили технички профил. Сва друга поља су опциона. Своје корисничко име и име за приказ можете било када ажурирати. Microsoft може да сакупља и јавно прикаже датум када сте се регистровали на технички профил и вашу повезаност са корпорацијом Microsoft.

Други могу видети било који садржај који јавно поставите. Mожете избрисати одређене врсте садржаја након објављивања, али не могу сe све врсте садржаја избрисати након јавног постављања.

Обавештење специфично за софтвер доступан на овој веб локацији

Сав софтвер који је доступан за преузимање путем Услуга („Софтвер“) дело је корпорације Microsoft и/или њених добављача заштићено ауторским правима. Употреба Софтвера регулисана је условима уговора о лиценцирању за крајњег корисника, ако постоји, који прати Софтвер или је део Софтвера („Уговор о лиценцирању“). Крајњи корисник неће моћи да инсталира било какав Софтвер који Уговор о лиценцирању прати или је његов део уколико прво не прихвати услове Уговора о лиценцирању. За скрипте или кôд независних произвођача до којих постоји веза на овом веб-сајту или се на њему помињу, лиценцу вам дају независни произвођачи који су власници тог кода, а не Microsoft.

Софтвер је на располагању за преузимање искључиво да би га употребљавали крајњи корисници у складу са Уговором о лиценцирању. Законом је изричито забрањена, и може да доведе до озбиљних грађанских и кривичних казни, било каква репродукција или поновна дистрибуција Софтвера која није у складу са Уговором о лиценцирању. Прекршиоци ће бити гоњени најстрожим могућим мерама.

БЕЗ ОГРАНИЧАВАЊА ГОРЕНАВЕДЕНОГ, КОПИРАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА СОФТВЕРА НА БИЛО КОМ ДРУГОМ СЕРВЕРУ ИЛИ ЛОКАЦИЈИ РАДИ ДАЉЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ ИЛИ ПОНОВНЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ИЗРИЧИТО СУ ЗАБРАЊЕНИ, ОСИМ УКОЛИКО ТА РЕПРОДУКЦИЈА ИЛИ ПОНОВНА ДИСТРИБУЦИЈА НИЈЕ ИЗРИЧИТО ДОЗВОЉЕНА УГОВОРОМ О ЛИЦЕНЦИРАЊУ КОЈИ ПРАТИ ТАЈ СОФТВЕР.

СОФТВЕР ЈЕ ПОД ГАРАНЦИЈОМ, АКО ОНА ПОСТОЈИ, САМО У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА УГОВОРА О ЛИЦЕНЦИРАЊУ. ОСИМ ГАРАНЦИЈЕ У УГОВОРУ О ЛИЦЕНЦИРАЊУ, КОРПОРАЦИЈА MICROSOFT СЕ ОВИМ ОДРИЧЕ СВИХ ГАРАНЦИЈА И УСЛОВА КОЈИ СЕ ТИЧУ ОВОГ СОФТВЕРА, УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ ГАРАНЦИЈЕ И УСЛОВЕ О ПОДЕСНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ, БИЛО ИЗРИЧИТЕ, ПОДРАЗУМЕВАНЕ ИЛИ СТАТУТАРНЕ, ПОДЕСНОСТ ЗА ОДРЕЂЕНУ НАМЕНУ, ВЛАСНИШТВО ИЛИ НЕКРШЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ. ИЗ ПРАКТИЧНИХ РАЗЛОГА, MICROSOFT ЋЕ МОЖДА СТАВИТИ НА РАСПОЛАГАЊЕ ЗА УПОТРЕБУ И/ИЛИ ПРЕУЗИМАЊЕ, КАО ДЕО УСЛУГА ИЛИ У ОКВИРУ СОФТВЕРСКИХ ПРОИЗВОДА, АЛАТКЕ И УСЛУЖНЕ ПРОГРАМЕ. MICROSOFT НЕ ГАРАНТУЈЕ НИШТА У ВЕЗИ СА ТАЧНОШЋУ РЕЗУЛТАТА ИЛИ ИЗЛАЗНИХ ПОДАТАКА ИЗВЕДЕНИХ ИЗ УПОТРЕБЕ БИЛО КОЈИХ ОД ТИХ АЛАТКИ И УСЛУЖНИХ ПРОГРАМА. ПОШТУЈТЕ ТУЂА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ КАДА УПОТРЕБЉАВАТЕ АЛАТКЕ И УСЛУЖНЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ СУ ВАМ НА РАСПОЛАГАЊУ У ОКВИРУ УСЛУГА ИЛИ СОФТВЕРСКИХ ПРОИЗВОДА КОРПОРАЦИЈЕ MICROSOFT.

ЛЕГЕНДА ОГРАНИЧЕНИХ ПРАВА. Сав софтвер преузет из Услуга за или у име Сједињених Америчких Држава, њихових агенција и/или тела („Државне институције САД“) дат је са Ограниченим правима. Употреба, дуплирање или откривање од стране Државних институција САД подложни су ограничењима наведеним у подставу (c)(1)(ii) Права у техничким подацима и одредби Рачунарски софтвер у акту DFARS 252.227-7013 или подставовима (c)(1) и (2) Ограничених права за комерцијални рачунарски софтвер у акту 48 CFR 52.227-19, у зависности од тога шта је применљиво. Произвођач је корпорација Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Обавештење специфично за документе доступне на овој веб локацији

Одређена документација можда подлеже експлицитним условима лиценцирања одвојеним од услова садржаних овде. У мери у којој постоји неусаглашеност између услова, експлицитни услови лиценцирања имају предност. Дозвола за коришћење Документацијe (као што је техничка документација, обавештење за штампу, табеле са подацима и често постављена питања) из Услуге се даје под условом да се (1) доленаведено обавештењe о ауторским правима прикаже на свим копијама и да се прикаже заједно са овим обавештењем о дозволи, (2) Документацијa се користи искључиво у информативнe и некомерцијалнe или личнe сврхe и неће се копирати или објавити ни на једном мрежном рачунару нити се емитовати у медијима и (3) да се у Документацијy не уносe никаквe измене. Акредитоване образовне институције, као што су основнe и средњe школe, универзитети, приватни / државни колеџи и државне више школe, смеју да преузму и репродукују ову Документацију за дистрибуцију у настави. За дистрибуцију изван наставе потребна је изричита писмена дозвола. Коришћење у ма којe другe сврхе изричито је забрањено законом и може да буде оштро кажњено према грађанском и кривичном праву. Прекршиоци ће бити гоњени најстрожим могућим мерама.

Горенаведена Документација не укључује дизајн или изглед веб-локацијe Microsoft.com или ма којy другy локацијy којa je у власништву корпорације Microsoft, којом Microsoft управља, којy лиценцира или контролише. Елементи Microsoft веб-сајтова заштићени су законима о правној заштити дизајнa, жиговима, нелојалној конкуренцији и другим законима и не смеју се копирати нити имитирати у целини или у деловима. Не смете копирати или преносити логотипе, графику, звук или слике са ма којe Microsoft веб локације осим ако Microsoft то изричито не допусти.

Одрицање и ограничење одговорности за Услуге

MICROSOFT И/ИЛИ ЊЕГОВИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОБАВЉАЧИ НЕ ДАЈУ НИКАКВЕ ГАРАНИЦЕ О ПРИКЛАДНОСТИ УСЛУГА ИЛИ ПРИКЛАДНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ДОКУМЕНТИМА И ПОВЕЗАНИМ ГРАФИЧКИМ ПРИКАЗИМА ОБЈАВЉЕНИМ У СКЛОПУ УСЛУГА У БИЛО КОЈУ СВРХУ. СВЕ ТАКВЕ УСЛУГЕ, ДОКУМЕНТИ И СРОДНИ ГРАФИЧКИ САДРЖАЈИ ДАТИ СУ „ТАКВИ КАКВИ ЈЕСУ“ БЕЗ ГАРАНЦИЈЕ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ. MICROSOFT И/ИЛИ ЊЕГОВИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОБАВЉАЧИ ОВИМ ПУТЕМ ОДРИЧУ СЕ СВИХ ГАРАНЦИЈА И УСЛОВА У ПОГЛЕДУ УСЛУГА, ИНФОРМАЦИЈА И ПОВЕЗАНИХ ГРАФИКЧКИХ ПРИКАЗА, УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ ГАРАНЦИЈЕ И УСЛОВЕ УТРЖИВОСТИ, БИЛО ДА СУ ИЗРИЧИТИ, ПОДРАЗУМЕВАНИ ИЛИ ЗАКОНСКИ, КАО И ПОГОДНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ СВРХЕ, ПРАВНОГ ОСНОВА И НЕКРШЕЊА. НИ У КОМ СЛУЧАЈУ MICROSOFT И/ИЛИ ЊЕГОВИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОБАВЉАЧИ НИСУ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВЕ ПОСЕБНЕ, ИНДИРЕКТНЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНЕ ШТЕТЕ ИЛИ БИЛО КАКВЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ГУБИТКА МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ, ПОДАТАКА ИЛИ ПРОФИТА, БИЛО ДА ДО ТОГА ДОЂЕ УСЛЕД ДЕЈСТВА УГОВОРА, НЕМАРА ИЛИ ДРУГЕ ШТЕТНЕ РАДЊЕ, ПРИ ЧЕМУ ТО ПРОИСТИЧЕ ИЗ УСЛУГА ИЛИ ЈЕ ЗА ЊИХ ВЕЗАНО, УКЉУЧУЈУЋИ УПОТРЕБУ ИЛИ УЧИНАК ИНФОРМАЦИЈА ДОСТУПНИХ У ОКВИРУ УСЛУГА.

ДОКУМЕНТИ И СРОДНИ ГРАФИЧКИ САДРЖАЈИ ОБЈАВЉЕНИ У УСЛУГАМА МОГЛИ БИ ДА УКЉУЧУЈУ ТЕХНИЧКЕ НЕТАЧНОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФСКЕ ГРЕШКЕ. ОВИМ ИНФОРМАЦИЈАМА СЕ ПЕРИОДИЧНО ДОДАЈУ ИЗМЕНЕ. КОРПОРАЦИЈА MICROSOFT И/ИЛИ ЊЕНИ ДОБАВЉАЧИ МОГЛИ БИ ДА НАЧИНЕ ПОБОЉШАЊА И/ИЛИ ИЗМЕНЕ НА ПРОИЗВОДИМА И/ИЛИ ПРОГРАМИМА ОПИСАНИМ ОВДЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ.

НИ У КОМ СЛУЧАЈУ MICROSOFT И/ИЛИ ЊЕГОВИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОБАВЉАЧИ НИСУ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВЕ ПОСЕБНЕ, ИНДИРЕКТНЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНЕ ШТЕТЕ ИЛИ БИЛО КАКВЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ГУБИТКА МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ, ПОДАТАКА ИЛИ ПРОФИТА, БИЛО ДА ДО ТОГА ДОЂЕ УСЛЕД ДЕЈСТВА УГОВОРА, НЕМАРА ИЛИ ДРУГЕ ШТЕТНЕ РАДЊЕ, ПРИ ЧЕМУ ТО ПРОИСТИЧЕ ИЗ ИЛИ ЈЕ ВЕЗАНО ЗА УПОТРЕБУ ИЛИ УЧИНАК УСЛУГА, СОФТВЕРА, ДОКУМЕНАТА, ПРУЖАЊА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА ДОСТУПНИХ У ОКВИРУ УСЛУГА.

Налог техничког профила, лозинка и сигурност

Како бисте приступили неким услугама потребaн вам је Microsoft налог, налог Azure Active Directory или технички профил.

Microsoft налог. Microsoft налог вам омогућава да се пријављујете у производе, на веб локације и услуге које пружа Microsoft и неки Microsoft партнери. Можете да креирате Microsoft налог тако што ћете се уписати на мрежи. Microsoft налози подлежу Microsoft уговору о пружању услуга.

Azure Active Directory налог. Преко организације за којy радите можете имати налог код Microsofta. За информације о овом налогу молимо да контактирате администраторе својe организацијe.

Tech Profile налог. Tech Profile налог вам омогућава да се пријавите на веб сајт услуге Microsoft Learn и користите повезане услуге, укључујући бесплатан приступ ресурсима за обуку, деблокирање достигнућа, оцењивање, коментарисање, објављивање садржаја и коришћење других интерактивних услуга. Tech Profile налог можете да отворите ако креирате корисничко име на веб сајту Tech Profile пошто се пријавите помоћу Microsoft налога или Azure Active Directory налога.

Прихватате да приликом уписивања за налог за технички профил нећете користити лажне, нетачне нити обмањујуће информације. Само сте ви одговорни за одржавање поверљивости своје лозинке и налога. Даље, само сте ви одговорни за апсолутно све активности које се одвијају на вашем налогу. Прихватате да без одлагања обавестите Microsoft о било каквој неодобреној употреби вашег налога или било каквом другом кршењу безбедности. Корпорација Microsoft неће бити одговорна за било какав губитак који претрпите као резултат тога што неко други користи вашу лозинку или налог, са вашим знањем или без њега. Међутим, ви бисте могли бити одговорни за губитке које корпорација Microsoft или неко други претрпи услед тога што неко други користи ваш налог или лозинку. Никада не смете да користите туђ налог без дозволе власника налога.

Ако креирате налог техничког профила у име неког правног лица, као што је ваше предузеће или послодавац, изјављујете да по закону имате овлашћење да обавежете то лице овим Условима. Налог техничког профила не можете да пренесете на неког другог корисника или правно лице. Да бисте заштитили налог, не откривајте детаље налога другима. Ви сте одговорни за све активности које се одвијају у оквиру вашег налога техничког профила.

Tech Profile налог можете да затворите тако што ћете приступити поставкама Tech Profile налога.

Без противзаконите или забрањене употребе

Услов за ваше коришћење Услуга је да не користите Услуге ни у какву сврху која је противзаконита или забрањена овим условима, одредбама и обавештењима. Не смете да користите Услуге ни на који начин који би могао да оштети, онемогући, преоптерети или угрози било који сервер корпорације Microsoft или мреже повезане са било којим сервером корпорације Microsoft или да омета било које треће лице у употреби и уживању у било којим Услугама. Не смете да покушавате да добијете неодобрен приступ било којим Услугама, другим налозима, рачунарским системима или мрежама повезаним са сервером корпорације Microsoft или било којој Услузи хаковањем, откривањем лозинке или на било који други начин. Не смете да прибављате или покушавате да прибавите било какве материјале или информације на било који начин који вам није хотимично стављен на располагање путем Услуга.

Употреба услуга

Услуге могу да обухватају услуге е-поште, услуге за размену порука, области за ћаскање, дискусионе групе, форуме, заједнице, личне веб странице, календаре, фото-албуме, просторе за датотеке и/или друге функције за поруке или комуникацију осмишљене да вам омогуће комуникацију са другима. Сагласни сте да користите Услуге само за објављивање, слање и пријем порука и материјала који су пикладни и, ако је применљиво, повезани са одређеном Услугом. Пристајете да, када користите Услуге, нећете да (као пример, али не искључиво):

 • Користите Услуге у вези са анкетама, такмичењима, пирамидалним шемама, ланчаним писмима, нежељеном е-поштом, слањем безвредне поште или било каквим дуплираним или нежељеним порукама (комерцијалним или другачијим).
 • Клеветати, злоупотребљавати, узнемиравати или уходите друге, нити им претити или на неки други начин кршити законска права других (као што су права на приватност и публицитет).
 • Oбјављивати, постављати, отпремати, дистрибуирати или ширити било какве неприкладне, вулгарне, клеветничке, опсцене, непристојне или противзаконите теме, имена, материјале или информације.
 • Oтпремати или стављати на располагање на неки други начин датотеке које садрже слике, фотографије, софтвер или друге материјале заштићене законима о правима интелектуалне својине, укључујући, као пример, али не ограничавајући се на законе о ауторским правима или жигу (или правима на приватност или публицитет), осим уколико не поседујете или контролишете права на њих или имате сваку потребну сагласност да то учините.
 • Употребљавати било какав материјал или информације, укључујући слике и фотографије, који су вам стављени на располагање путем Услуга на било који начин који крши било каква ауторска права, жиг, патент, пословну тајну или друго власничко право било ког лица.
 • Oтпремати датотеке које садрже вирусе, тројанце, црве, темпиране бомбе, cancelbot програме, оштећене датотеке или било који други сличан софтвер или програме који би могли да угрозе рад туђег рачунара или туђе власништво.
 • Pекламирати или нудити да продате или купите било какву робу или услуге у било какве пословне сврхе, осим уколико ове Услуге изричито не допуштају такве поруке.
 • Преузимати датотеке које је поставио други корисник Услуге, а за које знате или би требало да знате да законски не смеју да се репродукују, приказују, представљају и/или дистрибуирају на такав начин.
 • Фалсификовати или брисати било какве информације о управљању ауторским правима, као што су приписана ауторска права, правна или друга одговарајућа обавештења, ознаке власништва или налепнице са информацијама о пореклу или извору софтвера или другог материјала садржаног у отпремљеној датотеци.
 • Oграничавате или спречавате ма које друге кориснике да употребљавају Услуге и у њима уживају
 • Кршите било који кодекс понашања или друге смернице које би могле да буду применљиве на било коју конкретну Услугу.
 • Прикупљате на било који начин информације о другима, укључујући адресе е-поште
 • Кршити било које применљиве законе и прописе.
 • Cтварате лажан идентитет у сврху обмањивања других
 • Yпотребљавате, преузимате или на други начин копирате или достављате (уз накнаду или не) физичком или правном лицу било које директоријуме корисника Услуга или друге информације о корисницима или употреби или било који њихов део

Microsoft нема обавезу да надгледа Услуге. Међутим, Microsoft задржава право да прегледа материјале објављене у Услугама и да уклони било који материјал по сопственом нахођењу. Microsoft задржава право да укине ваш приступ било којој или свим Услугама у било ком тренутку, без обавештења, из било ког разлога.

Microsoft задржава право да у сваком тренутку открије било коју информацију када корпорација Microsoft сматра да је то неопходно да би се задовољио било који применљиви закон, одредба, правни процес или захтев државне институције или да измени, одбије да објави или уклони било које информације или материјале, у целини или делимично, по сопственом нахођењу корпорације Microsoft.

Увек будите опрезни када дајете информације са личним подацима који се могу идентификовати, своје или своје деце, у било којој од Услуга. Microsoft не контролише нити препоручује садржај, поруке или информације које се налазе у Услугама и због тога се Microsoft посебно одриче сваке одговорности у погледу Услуга и било којих радњи које су последица вашег учествовања у Услугама. Менаџери и хостови нису овлашћени портпароли корпорације Microsoft и њихови ставови не одражавају нужно ставове корпорације Microsoft.

Материјали отпремљени у Услуге могу да подлежу објављеним ограничењима за употребу, репродукцију и/или ширење; ви сте одговорни за поштовање тих ограничења ако преузмете материјале.

Видео снимци и електронске књиге су можда само на енглеском. Исто тако, ако кликнете на везе, можда ћете бити преусмерени на америчку веб-локацију чији је садржај на енглеском.

Материјали који се пружају Microsoft-y или се објављују у Yслугама

Microsoft не полаже власничко право на материјале које дате корпорацији Microsoft (укључујући повратне информације и предлоге) или објавите, отпремите, унесете или пошаљете било којој Услузи или повезаним услугама на преглед јавности или члановима било које јавне или приватне заједнице (сваки од њих је „Послати садржај“, а сви заједно су „Послати садржаји“). Међутим, објављивањем, отпремањем, уношењем, давањем или слањем („објављивањем“) вашег Послатог садржаја дајете корпорацији Microsoft, подружницама и неопходним стицаоцима подлиценце дозволу да користе ваш Послати садржај у вези са радом њиховог пословања преко интернета (укључујући, без ограничења, све Microsoft услуге), укључујући, без ограничења, права лиценце да: копирају, дистрибуирају, преносе, јавно приказују, јавно представљају, уређују, преводе и мењају формат вашег Послатог садржаја; објављују ваше име заједно са вашим Послатим садржајем и право да подлиценцирају та права било ком добављачу Услуга.

За коришћење вашег Послатог садржаја неће бити исплаћена никаква компензација, како је наведено у овом документу. Microsoft нема обавезу да објави или користи било који Послати садржај који му дате и Microsoft може да уклони било који Послати садржај у било ком тренутку по сопственом нахођењу.

Објављивањем Послатог садржаја гарантујете и изјављујете да поседујете или на други начин контролишете сва права на ваш Послати садржај како је описано у овим Условима коришћења укључујући, без ограничења, сва права која су вам потребна да дате, објавите, отпремите, унесете или пошаљете Послате садржаје.

Као додатак горенаведеној гаранцији и изјави, објављивање Послатог садржаја који садржи слике, фотографије или који је графички на неки други начин, у целини или делимично („Слике“), гарантујете и изјављујете (а) да сте власник ауторских права за те Слике или да вам је власник ауторских права за те Слике дао дозволу да користите те Слике или било који садржај и/или слике садржане у тим Сликама у складу са начином и сврхом вашег коришћења и како је на други начин дозвољено овим Условима коришћења и Услугама, (б) да имате потребна права за давање лиценци и подлиценци описана у Условима коришћења и (в) да је свака особа приказана на тим Сликама, ако их има, дала пристанак за употребу Слика како је наведено у овим Условима коришћења, укључујући, као пример, али не ограничавајући се на, дистрибуцију, јавно приказивање и репродукцију тих Слика. Објављивањем Слика, дајете (a) свим члановима ваше приватне заједнице (за сваку од тих Слика доступну члановима те приватне заједнице) и/или (б) јавности (за сваку од тих Слика доступну било где у Услугама осим у приватној заједници) дозволу да користе ваше Слике заједно са коришћењем, на начин дозвољен овим Условима коришћења, било које Услуге (укључујући, као пример, али не ограничавајући се на штампање и прављење предмета за поклон који укључују те Слике) и укључујући, без ограничења, неексклузивну лиценцу да широм света и без накнаде: копирају, дистрибуирају, преносе, јавно приказују, јавно представљају, уређују, преводе и мењају формат ваших Слика без вашег имена на тим Сликама и право да подлиценцирају та права било ком добављачу Услуга. У претходним реченицама одобрене лиценце за Слике престаће да важе у тренутку када потпуно уклоните те Слике из Услуга, на начин на који тај престанак неће имати утицаја на лиценце одобрене у вези са тим Сликама пре тренутка у ком сте потпуно уклонили те Слике. За коришћење ваших Слика неће бити исплаћена никаква компензација.

У складу са чланом 17 Кодекса Сједињених Држава, Одељак 512(c)(2), обавештења о кршењу ауторских права треба слати именованом агенту добављача услуга. НА ЗАХТЕВЕ КОЈИ НИСУ РЕЛЕВАНТНИ ЗА СЛЕДЕЋИ ПОСТУПАК НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРЕНО. Погледајте Обавештење и поступак у случају изношења тврдњи о кршењу ауторских права.

ВЕЗЕ У ОВОЈ УСЛУЗИ МОГУ ДА ВАМ ОМОГУЋЕ ДА НАПУСТИТЕ САЈТ КОРПОРАЦИЈЕ MICROSOFT. ПОВЕЗАНИ САЈТОВИ НИСУ ПОД КОНТРОЛОМ КОРПОРАЦИЈЕ MICROSOFT И КОРПОРАЦИЈА МICROSOFT НИЈЕ ОДГОВОРНА ЗА САДРЖАЈ БИЛО КОГ ПОВЕЗАНОГ САЈТА ИЛИ БИЛО КОЈИХ ВЕЗА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТОМ САЈТУ ИЛИ ЗА БИЛО КОЈЕ ПРОМЕНЕ ИЛИ ИСПРАВКЕ НА ТИМ САЈТОВИМА. КОРПОРАЦИЈА MICROSOFT НИЈЕ ОДГОВОРНА ЗА ВЕБ КАСТИНГ ИЛИ НЕКИ ДРУГИ ОБЛИК ПРЕНОСА КОЈИ ДОБИЈАТЕ СА ПОВЕЗАНЕ ЛОКАЦИЈЕ. MICROSOFT ВАМ ПРУЖА ОВЕ ВЕЗЕ САМО КАО ПОГОДНОСТ, А ПОСТАВЉАЊЕ БИЛО КОЈЕ ВЕЗЕ НЕ ЗНАЧИ ДА ЈЕ КОРПОРАЦИЈА MICROSOFT ОДОБРИЛА ТУ ЛОКАЦИЈУ.

Политика подношења нежељених идеја, задржавање права и повратне информације

КОРПОРАЦИЈА MICROSOFT И НИКО ОД ЊЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ НЕ ПРИХВАТА НИТИ РАЗМАТРА НЕЖЕЉЕНЕ ИДЕЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ИДЕЈЕ ЗА НОВЕ РЕКЛАМНЕ КАМПАЊЕ, НОВЕ ПРОМОЦИЈЕ, НОВЕ ПРОИЗВОДЕ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ПРОЦЕСЕ, МАТЕРИЈАЛЕ, МАРКЕТИНШКЕ ПЛАНОВЕ ИЛИ НОВЕ НАЗИВЕ ПРОИЗВОДА. НЕ ШАЉИТЕ ОРИГИНАЛНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ, УЗОРКЕ, ДЕМОНСТРАЦИЈЕ ИЛИ ДРУГЕ РАДОВЕ. ИСКЉУЧИВА СВРХА ОВИХ СМЕРНИЦА ЈЕСТЕ ДА СЕ ИЗБЕГНУ ПОТЕНЦИЈАЛНИ НЕСПОРАЗУМИ ИЛИ СПОРОВИ КАДА ПРОИЗВОДИ ИЛИ МАРКЕТИНШКЕ СТРАТЕГИЈЕ КОРПОРАЦИЈЕ MICROSOFT ДЕЛУЈУ СЛИЧНИ ИДЕЈАМА КОЈЕ СУ ПОСЛАТЕ КОРПОРАЦИЈИ MICROSOFT. ДАКЛЕ, МОЛИМО ВАС ДА НЕ ШАЉЕТЕ НЕТРАЖЕНЕ ИДЕЈЕ КОРПОРАЦИЈИ MICROSOFT ИЛИ БИЛО КОМЕ У КОРПОРАЦИЈИ MICROSOFT. АКО ИХ, УПРКОС НАШЕМ ЗАХТЕВУ ДА НАМ НЕ ШАЉЕТЕ СВОЈЕ ИДЕЈЕ И МАТЕРИЈАЛЕ, ИПАК ПОШАЉЕТЕ, ЗНАЈТЕ ДА КОРПОРАЦИЈА MICROSOFT НЕ ГАРАНТУЈЕ ДА ЋЕ ВАШЕ ИДЕЈЕ И МАТЕРИЈАЛИ БИТИ СМАТРАНИ ЗА ПОВЕРЉИВЕ ИЛИ КАО ВАШЕ ВЛАСНИШТВО.

Осим ако није изричито наведено под овим Условима коришћења услуге, корпорација Microsoft вам не даје лиценцу или било које друго право било које врсте под било којим патентима, практичним знањем, ауторским правима, пословним тајнама или другом интелектуалном својином коју поседује или контролише корпорација Microsoft или било које друго повезано правно лице, укључујући, али не ограничавајући се на било који назив, заштићени изглед производа, логотип или еквиваленте. Уколико корпорацији Microsoft дате било коју идеју, сугестију, предлог или повратне информације, укључујући али не ограничавајући се на идеје за услуге, нове производе, технологије, промоције, називе производа, повратне информације о производу и побољшања производа („Повратне информације“), дајете корпорацији Microsoft без трошкова, накнаде или друге обавезе према вама право да ствара, право што је створила, право да креира изведена дела, користи, дели и комерцијализује ваше Повратне информације на било који начин и у било које сврхе. Нећете пружати Повратне информације које подлежу лиценци која захтева да Microsoft лиценцира свој софтвер, технологије или документацију било којим трећим лицима зато што Microsoft укључује ваше Повратне информације у њима.