Rad sa kontrolama koje se ponavljaju u karticama

Povezivanje podataka se koristi za ponavljanje kontrola za promenljivu tabele pomoću opcije Ponavljanje za svako napredno svojstvo.

Na primer, ako imate tabelu koja je imenovana kao fruits povezana sa nizom ["apples", "oranges", "pears"], možete da dodate kontrolu tekstualne oznake i postavite njeno svojstvo "Ponavljanje fruits " za svako svojstvo i svojstvo "Tekst" ThisItem.Value. Kada se otvori, kartica prikazuje tri tekstualne oznake sa svakom niskom u tabeli.

Snimak ekrana kartice sa tabelom sa vrednostima "jabuke", "pomorandže" i "kruške" u koloni.

Isti obrazac povezivanja podataka za tabele može da se koristi i sa drugim kontrolama i u skupovima kolona i kontejnerima.