Predgovor

Power Apps je odličan način za brzu gradnju poslovnih aplikacija. Power Apps Studio omogućava programeru-amateru, koji je možda upoznatiji sa razumevanjem i rešavanjem poslovnih problema od tehničkih nijansi povezanih sa pisanjem koda, da se aktivno uključi u kreiranje poslovnih rešenja. Netehnički korisnik može da koristi alate sa malo kodiranja za brzo usavršavanje dizajna aplikacije i određivanje kako ona treba da funkcioniše. Power Apps podržava konektore koji mogu da integrišu aplikaciju sa širokim spektrom izvora podataka i usluga.

Programer-amater može da radi sa profesionalnim programerom koji primenjuje konektore na ove usluge. Zauzvrat, usluge primenjuju složenije delove sistema koji zahtevaju pristup podacima i složenu obradu. Programer-amater može uključiti ove konektore u aplikaciju. Rezultat je ubrzani proces dizajniranja, gradnje i primene poslovnih aplikacija.

Svrha ovog vodiča je da rezimira način na koji amaterski i profesionalni programeri mogu da rade zajedno, prateći pristup razvoja fuzije. Kako napredujete kroz ovaj vodič, igraćete ulogu različitih učesnika u ovom procesu da biste izgradili složeno, potpuno funkcionalno rešenje koje kombinuje Power Apps sa Azure uslugama.