Svojstva slike u usluzi Power Apps

Konfigurišite grafičke elemente u svojoj aplikaciji, uključujući slike, fotografije i elemente kontrole olovke.

BackgroundImage – Naziv datoteke slike koja se prikazuje u pozadini ekrana.

  • Odnosi se na kontrolu Screen.

Slika – Naziv slike koja se prikazuje u kontroli slike, zvuka ili mikrofona.

ImagePosition – Pozicija (Popuna, Uklapanje, Rastezanje, Pločice ili Sredina) slike na ekranu ili u kontroli ako nije iste veličine kao slika.

  • Popuni – Popunjava scelu navedenu veličinu slikom. Skalira sliku proporcionalno. Iseca sliku po potrebi.
  • Uklopi – Uklapa celu sliku u navedenu veličinu. Skalira sliku proporcionalno. Ne iseca sliku.
  • Rastegni – Popunjava celu navedenu veličinu slikom. Po potrebi rasteže sliku nesrazmerno. Ne iseca sliku.
  • Pločica – Ponavlja sliku u različitim kontrolama u navedenu veličinu. Ne skalira sliku. Iseca sliku po potrebi.
  • Centar – postavlja sliku u središte kontrole. Ne skalira sliku. Iseca sliku po potrebi.

Napomena

Možete li nam reći o svojim željenim postavkama jezika u dokumentaciji? Ispunite kratku anketu. (imajte na umu da je ova anketa na engleskom jeziku)

Anketa će trajati oko sedam minuta. Ne prikupljaju se lični podaci (izjava o privatnosti).