Prikaz slike u punoj veličini na obrascu aplikacije sa podlogom

Podrazumevano, kada korisnik aplikacije doda sliku za prikaz na obrascu u aplikaciji sa podlogom, slika se prikazuje kao sličica. Da biste prikazali potpunu sliku u aplikaciji sa podlogom, sledite ove korake:

  1. Otvorite aplikaciju sa podlogom u usluzi PowerApps Studio.

  2. Izaberite Umetni, a zatim izaberite Slika.

  3. Izaberite karticu sa podacima slika.

    Slika sa podacima slika.

  4. Na kartici Napredno podesite polje Podaci na tabelu koja sadrži sliku koju želite da prikažete.

  5. Dodajte .Full posle vrednosti za podešavanje slike Podrazumevano.

    Podešavanje slike u punoj veličini.

  6. Izaberite stavku Sačuvaj.

Takođe pogledajte

Prikazivanje, uređivanje ili dodavanje zapisa u aplikaciji sa podlogom
Polja slike

Napomena

Možete li nam reći o svojim željenim postavkama jezika u dokumentaciji? Ispunite kratku anketu. (imajte na umu da je ova anketa na engleskom jeziku)

Anketa će trajati oko sedam minuta. Ne prikupljaju se lični podaci (izjava o privatnosti).