Utveckla en molnimplementeringsplan

Med molnimplementeringsplaner omvandlas molnimplementeringsstrategins mål till en genomförbar plan. Dina kollektiva molnteam kan använda molnimplementeringsplanen för att vägleda sina tekniska ansträngningar och anpassa dem till din organisations affärsstrategi.

Använd följande övningar för att dokumentera organisationens teknikstrategi. De här övningarna stöder molnimplementering genom att samla in prioriterade uppgifter. I slutet av den här processen mappas din molnimplementeringsplan till de mått och motiveringar som definierats i molnimplementeringsstrategin.

Övningar
Digital egendom: Inventera och rationalisera din digitala egendom baserat på antaganden som anpassar organisationens motiveringar och affärsresultat.
Inledande organisatorisk anpassning: Upprätta en plan för inledande organisatorisk anpassning som stöd för implementeringsplanen.
Plan för kompetensberedskap: Skapa en plan för att åtgärda kunskapsberedskapsluckor i din organisation.
Molnimplementeringsplan: Utveckla en molnimplementeringsplan för att hantera förändringar mellan färdigheter, digital egendom och din organisation.

Ladda ned strategi- och planmallen så att du kan spåra utdata för varje övning medan du utvecklar din strategi för molnimplementering. Läs också om de fem punkterna för molnrationalisering för att få hjälp med att skapa din molnimplementeringsplan.