Utveckla en molnimplementeringsstrategi

Molnet ger grundläggande teknikfördelar som kan hjälpa företaget att genomföra flera olika affärsstrategier. Med hjälp av molnbaserade metoder kan du:

  • Förbättra verksamhetens flexibilitet
  • Minska kostnaderna
  • Påskynda tiden till marknaden
  • Möjliggöra expansion till nya marknader

För att du ska kunna dra nytta av molnets potential är det viktigt att börja med att dokumentera affärsstrategin på ett sätt som molntekniker förstår och som även ser bra ut för företagets intressenter.

Följande steg hjälper dig att effektivt dokumentera din affärsstrategi. Med den här metoden samlar du in riktade affärsvärden i en tvärfunktionell modell för att stimulera implementeringen. Sedan kan du mappa din molnimplementeringsstrategi till specifika molnfunktioner. Du kan också mappa affärsstrategier för att nå ditt förväntade omvandlingstillstånd.

   


Definiera och dokumentera dina motiveringar: Träffa viktiga intressenter och chefer för att dokumentera motiveringarna för molnimplementering.


Dokumentera affärsresultat: Engagera motiverade intressenter och chefer till att dokumentera specifika affärsresultat.


Utvärdera ekonomiska överväganden: Lär dig hur du använder molnet för att göra IT-kostnadsstrukturen mer flexibel. Skapa sedan ett affärsfall för att implementera molnet.


Förstå tekniska överväganden: Upptäck den tekniska flexibiliteten, effektiviteten och funktionerna som hjälper dig att skapa ett affärsfall för att implementera molnet.

Gör utvärdering av molnimplementeringsstrategin som hjälper dig att skapa ett affärsfall för att möjliggöra din molnresa.

Använd resultatet från utvärderingen – och fortsätt att skapa din molnimplementeringsstrategi med hjälp av strategi- och planmallen för att spåra resultatet av vart och ett av de fyra stegen ovan och dokumentera din affärsstrategi.