Microsoft Entra – verifierat ID dokumentation

Verifierbara autentiseringsuppgifter hjälper dig att skapa lösningar som gör det möjligt för kunderna att hantera sina egna data.