Så här använder du Outlook Web App för att fjärrensa en ActiveSync-enhet i Microsoft 365

Inledning

Den här artikeln beskriver hur du använder Microsoft Outlook Web App för att fjärrensa en mobil enhet i Microsoft 365.

Om du vill fjärrensa en mobil enhet i Outlook Web App måste den mobila enheten vara ansluten till Microsoft Exchange Online med hjälp av Microsoft Exchange ActiveSync. Om du förlorar den mobila enheten kan du använda fjärrrensningsfunktionen för att förhindra att någon hämtar din personliga information från enheten.

Förfarande

Om du vill fjärrensa en enhet med hjälp av Outlook Web App följer du dessa steg:

  1. Logga in på Microsoft 365-portalen.
  2. Välj E-post.
  3. Välj Inställningar och sedan Alternativ.
  4. I det vänstra navigeringsfönstret väljer du Telefon.
  5. Välj den enhet som du vill rensa.
  6. Välj Rensa enhet och välj sedan Ja när du uppmanas att göra det.
  7. När rensningen är klar bör du ta bort enheten helt. Det gör du genom att välja Ta bort och sedan välja Ja när du uppmanas att göra det.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.