Microsoft 365 Defender förutsättningar

Anteckning

Vill du uppleva Microsoft 365 Defender? Läs mer om hur du kan utvärdera och pilottesta Microsoft 365 Defender.

Gäller för:

 • Microsoft 365 Defender

Läs mer om licensiering och andra krav för etablering och användning av Microsoft 365 Defender.

Licensieringskrav

Någon av dessa licenser ger dig åtkomst till Microsoft 365 Defender funktioner via Microsoft 365 Defender-portalen utan extra kostnad:

 • Microsoft 365 E5 eller A5
 • Microsoft 365 E3 med tillägget Microsoft 365 E5 Security
 • Microsoft 365 E3 med tillägget Enterprise Mobility + Security E5
 • Microsoft 365 A3 med tillägget Microsoft 365 A5 Security
 • Windows 10 Enterprise E5 eller A5
 • Windows 11 Enterprise E5 eller A5
 • Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 eller A5
 • Office 365 E5 eller A5
 • Microsoft Defender för Endpoint
 • Microsoft Defender for Identity
 • Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Defender för Office 365 (plan 2)

Mer information finns i Microsoft 365 Enterprise serviceplaner.

Har du inte någon licens än? Prova eller köp en Microsoft 365-prenumeration

Kontrollera dina befintliga licenser

Gå till Administrationscenter för Microsoft 365 (admin.microsoft.com) för att visa dina befintliga licenser. I administrationscentret går du till Faktureringslicenser > .

Anteckning

Du måste tilldelas rollen Faktureringsadministratör eller Global läsare i Azure AD för att kunna se licensinformation. Om du stöter på åtkomstproblem kontaktar du en global administratör.

Nödvändiga behörigheter

Du måste vara global administratör eller säkerhetsadministratör i Azure Active Directory för att aktivera Microsoft 365 Defender. En lista över roller som krävs för att använda Microsoft 365 Defender och information om hur åtkomst till data regleras finns i hantera åtkomst till Microsoft 365 Defender.

Webbläsarkrav

Åtkomst Microsoft 365 Defender i Microsoft 365 Defender-portalen med hjälp av Microsoft Edge, Internet Explorer 11 eller någon HTML 5-kompatibel webbläsare.

Tillgänglighet till US GCC, GCC High och andra amerikanska myndigheter

Information om amerikanska myndighetskunder finns i Microsoft 365 Defender för amerikanska myndighetskunder.

För närvarande är Microsoft Defender för Office 365 integrering i de enhetliga Microsoft 365 Defender-funktionerna inte tillgängliga för kunder på följande Office 365 datacenterplatser:

 • Norge
 • Sydafrika
 • Förenade Arabemiraten
 • Sverige
 • Singapore