Skapa en kontakt i ditt CRM-system från Copilot for Sales

Om det inte finns en extern kontakt i CRM-systemet än skapar du en kontakt i CRM direkt från Copilot for Sales.

Dricks

Ange kontaktens e-postadress i följande format när du skriver en e-post- eller mötesinbjudan: FirstName LastName <epostadress>. Om du gör det fylls motsvarande objekt i CRM-kontaktformuläret i automatiskt.

Att skapa en kontakt:

 1. I rutan Copilot for Sales hovra över en ej sparad kontakt och välj sedan Lägg till (CRM).

  Skärmbild som visar hur du lägger till flera externa kontakter på fliken Dynamics 365.

 2. I formuläret Ny kontakt, lägg till den nödvändiga informationen och välj sedan Spara.

  Kommentar

  Om din administratör har inaktiverat skapandet av den infogade posten öppnas formuläret Ny kontakt i CRM-formuläret för att fylla i informationen. Mer information: Konfigurera skapande av ny kontakt

  Skärmbild som visar hur du skapar en infogad kontakt.

  Kommentar

  Du kan också öppna kontaktformuläret i CRM. Välj Öppna i (CRM) och ange sedan information.

  Copilot for Sales kopplar automatiskt den nya CRM-kontakten till din externa kontakt.

Viktigt

Med implementeringen av den globala skapa-funktionen i Copilot for Sales kan skapandet av kontakt misslyckas när du använder processen för att skapa externa kontakter. Fortsätt att skapa kontakter i CRM genom att utföra följande steg i Teams-administratörsinställningarna:

 1. Gå till Inställningar>Miljö>Formulär>Kontakt.
 2. Välj ett av följande alternativ:
  • Skapa nya poster i Copilot for Sales
  • Skapa nya poster genom att öppna Salesforce från en länk
 3. Spara inställningarna och skapa kontakten igen.

Signatur tillgänglig i e-post

Om du öppnar rutan Copilot for Sales från ett inkommande e-postmeddelande som innehåller avsändarens signatur, och du lägger till kontakten i ditt CRM kommer Copilot for Sales att förifylla kontaktinformationen utifrån signaturen och markerar fälten som den fyllas i. Du kan uppdatera informationen och spara.

Funktionen är endast tillgänglig för e-postmeddelanden på språk som stöds.

Skärmbild med förifyllda uppgifter från signaturer.

Se även

Skapa en ny post i CRM från Copilot for Sales