Redigera en CRM-post

  1. Öppna fönstret Copilot for Sales och välj en post som du vill redigera.

  2. I postens informationskort Fler åtgärder (...) >Redigera post.

    Bild som visar ikonen Redigera post.

    Kommentar

    Alternativet att redigera en post är endast tillgängligt när det är aktiverat av din administratör. Mer information: Konfigurera redigering av poster och fält

  3. Uppdatera detaljerna efter behov och välj Uppdatera (CRM).