Använda serversynkronisering med Copilot for Sales

Kommentar

Den här artikeln är endast relevant om du har kopplat Copilot for Sales till din Dynamics 365-miljö.

Serversynkronisering tillhandahåller direkt synkronisering av e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter och uppgifter mellan Dynamics 365-program och Exchange-e-postserver. Att aktivera synkronisering på serversidan är en förutsättning för att spara Outlook-e-post och möten i Dynamics 365. Att aktivera synkronisering på serversidan har följande fördelar:

  • Alla deltagare i ett e-postmeddelande eller avtalade tider som är Copilot for Sales-användare får samma status (sparad eller osparad) för Outlook-aktiviteten.

  • Ta bort sparade e-postmeddelanden och möten.

  • Spara automatiskt svar på e-postmeddelanden som har sparats i CRM.

Aktivera serversynkronisering

Om du är CRM-administratör kan du förenkla säljarens upplevelse genom att konfigurera serversynkronisering av e-postmeddelanden och avtalade tider för alla Copilot for Sales-användare. För information om hur du aktiverar serversynkronisering, se Anslut till Exchange Online.

Om du är en säljare och om serversynkronisering inte har aktiverats för dig av din administratör, uppmanas du att aktivera synkronisering på serversidan för din postlåda när du sparar Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 med Copilot for Sales för första gången.

Kommentar

Om du inte aktiverar synkronisering på servern visas ett meddelande när du sparar ett e-postmeddelande eller ett möte för första gången i CRM.

Postlådekonfiguration för att spara Outlook-aktiviteter till Dynamics 365

Dynamics 365-användare har sina brevlådor konfigurerade baserat på inställningarna som finns i att aktivera serversynkronisering.

Om en Copilot for Sales-användare ska kunna spara e-postmeddelanden och avtalade tider från Outlook i Dynamics 365 från Copilot for Sales måste postlådorna vara:

  • Konfigurerad för att använda serversynkronisering för inkommande e-post, utgående e-post och möten.

  • Godkänt

  • (konfiguration) Testad och aktiverad

Utöver ovanstående konfiguration kan säljare få svar på en sparad e-post som sparas i CRM automatiskt om något annat alternativ än Inga e-postmeddelanden väljs under fliken E-post i Anpassningsinställningar i Dynamics 365.  

Felsökningsfel

Om ett fel uppstår på grund av synkronisering på servern finns följande felsökningsguider för lösningen: