Email kanske inte levereras vid den schemalagda tidpunkten när alternativet "Leverera inte före" är aktiverat i ett Outlook-meddelande

Symptom

När du aktiverar alternativet Leverera inte före för att skjuta upp leveransen av ett e-postmeddelande från Microsoft Office Outlook kanske meddelandet inte levereras vid den schemalagda tidpunkten.

Orsak

Det här beteendet kan inträffa om följande villkor är uppfyllda:

  • Outlook körs i cachelagrat Exchange-läge.
  • Outlook körs inte vid den schemalagda tidpunkten för den uppskjutna leveransen.

Mer information

När Outlook körs i cachelagrat Exchange-läge används en lokal offlinemappfil (.ost). Den här filen synkroniseras regelbundet med servern. När du aktiverar alternativet Leverera inte före för att skjuta upp leveransen av ett meddelande skjuts meddelandet upp till den lokala utkorgen, inte till servern. Därför levereras meddelandet inte från den lokala .ost-filen om inte Outlook körs när meddelandet är schemalagt att levereras. Det här beteendet inträffar inte när Outlook körs i onlineläge.

Lösning

Om du vill kringgå det här beteendet aktiverar du alternativet Leverera inte före för att skjuta upp leveransen av meddelandet när Outlook körs i onlineläge.