Ansluta till Excel i Power BI Desktop

Det är enkelt att ansluta till en Excel-arbetsbok från Power BI Desktop. Den här artikeln vägleder dig genom stegen.

I Power BI Desktop väljer du Hämta data Excel > från menyfliksområdet Start.

Screenshot of Excel option.

Välj din arbetsbok från dialogrutan Öppna dialogrutan som visas. Screenshot of the Open dialog.

Power BI Desktop anger tabellerna på andra dataelement från arbetsboken i fönstret Navigator. När du markerar en tabell i den vänstra rutan visas en förhandsgranskning av data i den högra rutan.

Screenshot of the Navigator window.

Du kan välja knappen Läs in för att importera data, eller om du vill redigera data med power query-redigeraren innan du hämtar dem till Power BI Desktop väljer du knappen Redigera .

När du läser in data visar Power BI Desktop fönstret Hämta och visar aktiviteten som är associerad med att läsa in data.

Screenshot of the Load window.

När du är färdig visar Power BI Desktop de tabeller och fält som har importerats från Excel-arbetsboken i rutan Fält till höger på skrivbordet.

Screenshot of the Fields pane.

Och sedan är du klar!

Du är nu redo att använda den importerade informationen från din Excel-arbetsbok i Power BI Desktop för att skapa visuella objekt och rapporter eller interagera med annan information som du kanske vill ansluta till och importera som andra Excel-arbetsböcker, databaser eller andra datakällor.

Nästa steg

Det finns alla möjliga sorters data du kan ansluta till med Power BI Desktop. Kolla in följande resurser för mer information om datakällor: