Felet "Det gick inte att upprätta anslutning till programobjektservern" i Microsoft Dynamics AX

Den här artikeln innehåller en lösning för att det inte gick att upprätta ett fel med anslutningen till programobjektservern som inträffar när användare försöker logga in på Microsoft Dynamics AX.

Gäller för: Microsoft Dynamics AX
Ursprungligt KB-nummer: 2288968

Symptom

På en terminalserver kan nya Microsoft Dynamics AX-användare inte logga in på Microsoft Dynamics AX-klienter på en arbetsstation. Användarna ser det här felet när de loggar in på Microsoft Dynamics AX:

"Inloggningsfel: Anslutningen till programobjektservern kunde inte upprättas"

Orsak

Användarens Microsoft Dynamics AX-konfiguration är inte korrekt. AOS-servernamnet (Application Object Server) innehåller fel servernamn.

Åtgärd

Strängvärdet aos2 hade fel AOS-servernamn från den ursprungliga installationen. Ändra värdet aos2 för i följande nyckel i registret:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration\Original (installed configuration)

Nu när en ny användare loggar in på arbetsstationen (en terminalserver) skulle deras Microsoft Dynamics AX-konfiguration ha rätt värde. Användarens Microsoft Dynamics AX-konfiguration lagras i den här nyckeln:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration\Original (installed configuration)

Användarens Microsoft Dynamics AX-konfigurationsnyckel är en kopia av samma nyckel från HKEY_LOCAL_MACHINE.