Det går inte att öppna databasen som begärdes av inloggningsfelet när du loggar in på Microsoft Dynamics CRM

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet att det inte går att öppna databasen "Organization_MSCRM" som begärdes av inloggningsfelet när du loggar in på Microsoft Dynamics CRM.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM 2011
Ursprungligt KB-nummer: 946286

Symptom

Du installerar Microsoft Dynamics CRM. När du försöker logga in på Microsoft Dynamics CRM visas följande felmeddelande:

Det går inte att öppna databasen "Organisation_MSCRM" som begärdes vid inloggningen.
Inloggningen misslyckades. Inloggningen misslyckades för användaren "NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE".

Om DevErrors-värdet är inställt på På i Web.config-filen får du ett felmeddelande som liknar följande:

Serverfel i "/"-programmet.

Det går inte att öppna databasen "MSCRM_CONFIG" som begärdes vid inloggningen. Inloggningen misslyckades.
Inloggningen misslyckades för användaren "Domain\CRMServer$".
Beskrivning: Ett ohanterat undantag inträffade under körningen av den aktuella webbbegäran. Läs stackspårningen för mer information om felet och var det har sitt ursprung i koden.

Undantagsinformation: System.Data.SqlClient.SqlException: Det går inte att öppna databasen "MSCRM_CONFIG" som begärdes vid inloggningen. Inloggningen misslyckades. Inloggningen misslyckades för användaren "Domain\CRMServer$".

Källfel:

Ett ohanterat undantag genererades under körningen av den aktuella webbbegäran. Information om undantagets ursprung och plats kan identifieras med hjälp av undantagsstackspårningen nedan.

Stackspårning:

[SqlException (0x80131904): Det går inte att öppna databasen "MSCRM_CONFIG" som begärdes vid inloggningen. Inloggningen misslyckades.

Inloggningen misslyckades för användaren "Domain\CRMServer$".]

System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) +437
System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) +82
System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) +105
System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +111
Microsoft.Crm.CrmDbConnection.Open() +386
Microsoft.Crm.SharedDatabase.DatabaseMetadata.LoadMetadataXmlFromDatabase(CrmDBConnectionType connectionType, String connectionString, Int32& maxBlobSize) +125
Microsoft.Crm.SharedDatabase.DatabaseMetadata.LoadCacheFromDatabase(CrmDBConnectionType connectionType, String connectionString) +65
Microsoft.Crm.ConfigurationDatabase.ConfigurationMetadata.LoadCache() +41
Microsoft.Crm.ConfigurationDatabase.ConfigurationMetadata.get_Cache() +114
Microsoft.Crm.ConfigurationDatabase.ConfigurationDatabaseService.InitializeMetadataCache() +28
Microsoft.Crm.SharedDatabase.DatabaseService.Initialize(String tableName) +53
Microsoft.Crm.SharedDatabase.DatabaseService.Retrieve(String tableName, String[] columns, PropertyBag[] conditions) +109
Microsoft.Crm.ServerLocatorService.GetSiteSettingIdFromDatabase() +155
Microsoft.Crm.ServerLocatorService.GetSiteSettingId() +187
Microsoft.Crm.ServerLocatorService.GetSiteSetting(String settingName) +82
Microsoft.Crm.LocatorService.GetSiteSetting(String settingName) +35
Microsoft.Crm.CrmTrace.get_RefreshTrace() +654
Versionsinformation: Microsoft .NET Framework version:2.0.50727.832; ASP.NET version:2.0.50727.832

Orsak

Det här problemet uppstår om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

 • Du installerar Microsoft Dynamics CRM i en miljö med flera servrar. Sedan installerar du Microsoft Dynamics CRM direkt på en server som kör Microsoft SQL Server. Vissa SQL Server behörigheter har dock inte angetts.
 • Den Microsoft Dynamics CRM servern läggs inte till i SQLAccessGroup-gruppen i Active Directory-katalogtjänsten.

Åtgärd

Lös problemet genom att använda en eller flera av följande metoder.

Metod 1

Konfigurera NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE-kontot som en SQL Server användare som har åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-databaserna. Gör så här:

 1. Välj Start, peka på Alla program, peka på Microsoft SQL Server 2005 och välj sedan SQL Management Studio.

  Obs!

  För Dynamics CRM 2011 blir det Microsoft SQL Server 2008.

 2. Om du vill logga in på SQL Server Management Studio väljer du OK.
 3. I Object Explorer expanderar du Databaser, expanderar Organization_MSCRM-databasen och expanderar sedan Säkerhet.
 4. Högerklicka på Användare och välj sedan Ny användare.
 5. I dialogrutan Databasanvändare – ny skriver du NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE i följande fält:
  • Fältet Användarnamn .
  • Fältet Inloggningsnamn .
 6. I området Databasrollmedlemskap markerar du kryssrutan db_owner och väljer sedan OK.

Metod 2

Lägg till Microsoft Dynamics CRM-servern i GRUPPEN SQLAccessGroup i Active Directory. Gör så här:

 1. Välj Start, välj Kör, skriv dsa.msc och välj sedan OK.
 2. Välj den organisationsenhet där du installerar Microsoft Dynamics CRM.
 3. Dubbelklicka på SQLAccessGroup.
 4. I dialogrutan SQLAccessGroup väljer du Medlemmar, väljer Lägg till, väljer Objekttyper, markerar kryssrutan Datorer och sedan OK.
 5. I rutan Ange de objektnamn som ska väljas skriver du namnet på Microsoft Dynamics CRM-servern och väljer sedan Kontrollera namn.
 6. Kontrollera att namnet på Microsoft Dynamics CRM-servern i rutan Ange de objektnamn som ska väljas är tillgängligt och välj sedan OK två gånger.
 7. Starta om Microsoft Dynamics CRM-servern.