Post-URL som genereras via arbetsflödet dirigerar användaren till standardappen

Artikeln beskriver hur du skapar en post-URL för en entitet med appid.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM
Ursprungligt KB-nummer: 4527623

Symptom

Användare när de navigerar via post-URL som genereras från arbetsflödet dirigeras till standardappmodulen och inte till en specifik appmodul.

Orsak

Arbetsflöden genererar äldre webbklient-URL. Den äldre webbklient-URL:en innehåller inte appid-information som så småningom dirigerar användaren till standardappmodulen.

Åtgärd

Vi kan skapa en anpassad arbetsflödesaktivitet för att lägga till appid till post-URL:en som dirigerar användaren till den nödvändiga appen.

  1. Skapa en anpassad arbetsflödesaktivitet som accepterar två indataargument, d.v.s. post-URL och AppId.
  2. Acceptera de två indataparametrarna, skapa utdataparametern genom att lägga till AppId i Post-URL.
  3. Utdataargumentet för den anpassade arbetsflödesaktiviteten kan nu användas i senare steg.
  4. Eftersom URL:en som skapas i utdataargumentet innehåller appmodulrelaterad information dirigeras användaren nu till den nödvändiga appmodulen (baserat på appid som finns i URL:en).