Knappen CRM för Outlook visas när du har installerat Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011

Du installerar Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics 2011 och sedan ser du knappen Hämta CRM för Outlook överst i Microsoft Dynamics CRM webbklient. Knappen är ytterligare ett sätt för dig att installera Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook. Det säkerställer att du får rätt installationsfiler och ger dig en snabbare distributionsmetod om du inte använder verktyg som SMS eller GPO.

Gäller för: Microsoft Dynamics CRM 2011
Ursprungligt KB-nummer: 2004601

När du väljer knappen CRM för Outlook startas ClientInstaller.exe som finns i katalogen _root på Dynamics CRM-programservern. ClientInstaller.exe läggs till med installationen av Samlad uppdatering 7. Detta startar installationen och startar även nedladdningen av resten av installationspaketet från Microsofts nedladdningswebbplats. Du kan sedan fortsätta med installationen.

Obs!

Implementeringsguiden för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller de fullständiga stegen för att installera Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook.

När Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook har installerats måste du starta konfigurationsguiden. Starta konfigurationsguiden genom att utföra någon av följande metoder:

 • Starta Microsoft Office Outlook så startas konfigurationsguiden automatiskt.
 • Välj Start, välj Alla program, välj Microsoft Dynamics CRM 2011 och välj konfigurationsguiden.

Konfigurationsguiden kontrollerar om klientdatorn har en Default_Client_Config.xml fil i katalogen C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM. Om den Default_Client_Config.xml filen finns där använder den xml-filen för konfigurationen. Om den Default_Client_Config.xml filen inte finns där används standardvärdena och indata krävs för att serverns URL och organisationen ska kunna ansluta till.

Obs!

Mer information om hur du skapar den här konfigurationsfilen finns i kapitel 7 i installationsguiden i implementeringsguiden.

Följande är ett exempel på Default_Client_Config.xml-filen:

<CRMConfiguration>
  <Client>
    <ServerUrl Type="OnPremise" ShowUser="True"> https://crmdiscoveryservice/MSCRMServices</ServerUrl>
    <ExtranetServerUrl>https://PathToExternalDiscoveryService</ExtranetServerUrl>
    <Organization>OrganizationName</Organization>
    <CEIP option="True|False" />
    <Database Reuseexisting="True | False"/> 
  </Client>
</CRMConfiguration>

Om du vill ladda ned installationspaketet från en lokal nätverksresurs i stället för Microsoft Download Site utför du följande steg:

 1. På var och en av klientdatorerna väljer du Start, kör och skriver Regedit och väljer OK.

 2. Leta upp följande registerundernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MSCRMClient

 3. Högerklicka på MSCRMClient, välj Ny och välj sedan Strängvärde.

 4. Ge den nya nyckeln InstallerUrlnamnet .

 5. Högerklicka på InstallerUrl, välj Ändra och skriv sedan sökvägen till nätverksresursen.

  Exempel: \\crmoutlookshare\client\CRMV4.0-I386-Client-ENU.exe

Så här inaktiverar du CRM för Outlook-knappen :

 1. Starta Microsoft Dynamics CRM webbappen.
 2. Välj Inställningar och sedan Administration och sedan Systeminställningar.
 3. På fliken Outlook ändrar du Outlook-klienten annonseras till användare i meddelandefältet till Nej.