Alla sidor i rapporten skrivs ut när en underrapport har valts att skrivas ut

Den här artikeln innehåller lösningar på ett problem där hela rapporten skrivs ut i stället för underrapporten när en underrapport väljs att skrivas ut.

Gäller för: Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 2, Microsoft Dynamics SL 2015
Ursprungligt KB-nummer: 3041607

Symptom

Tänk dig följande scenario:

  • Förhandsgranska den detaljerade GL-rapporten.
  • Dubbelklicka på ett konto. En ny skärm/underrapport öppnas. Skriv ut den.

Hela rapporten skrivs ut i stället för den här underrapporten.

Orsak

Eftersom det här skrivs ut från förhandsgranskningen styrs detta av Crystal Reports och inte Microsoft Dynamics SL.

Åtgärd

Använd en av följande metoder för att lösa problemet:

  • Exportera rapporten till en fil, till exempel en PDF-fil. Öppna sedan rapporten i ett PDF-visningsprogram och välj att skriva ut en sida i stället för att skriva ut hela rapporten.

  • Innan du skriver ut rapporten använder du fliken Välj för att bara välja de data som vanligtvis visas i underrapporten. Klicka sedan på Skriv ut. Om du till exempel skriver ut en rapport som använder många kunder och du väljer att öka detaljnivån i en underrapport som bara visar en av kunderna. Använd sedan fliken Välj för att bara välja kunden och klicka sedan på Skriv ut.