AR-fakturor skrivs ut tomt när du anger valvillkor

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där AR-fakturor (Accounts Receivable) skrivs ut tomt när du anger valkriterier.

Gäller för: Microsoft Dynamics SL 2011
Ursprungligt KB-nummer: 2791649

Symptom

AR-fakturor skrivs ut tomt när du anger valvillkor.

Orsak

En förbearbetning på AR-fakturaskärmen fyller i arprintqueue-tabellen med hjälp av 07-användaren. När användaren inte har behörighet till vs_company-vyn fylls inte arprintqueue-tabellen i. I rapporten finns det en länk mellan vs_company och arprintqueue-tabellerna. Eftersom arprintqueue-tabellen inte är ifylld finns det ingen matchning. Rapporten hittar inga data och skriver ut tomma.

Åtgärd

  • Lösning 1:

    I Databasunderhåll>Uppdateringsdatabaser väljer du Synkronisera alla säkerhets- & ägarskap

  • Lösning 2:

    Kör den här instruktionen i Management Studio mot programdatabasen.

    grant select on vs_company to [07718158D19D4f5f9D23B55DBF5DF1]