Skapa fantastiska lösningar med Microsoft Azure Well-Architected Framework

Nybörjare
Solution Architect
Azure
Azure Storage
Azure SQL Database
Azure Cosmos DB
Azure Cost Management
Azure Advisor
Azure Monitor
Azure Content Delivery Network
Microsoft Entra ID
Azure Virtual Machines
Azure App Service
Azure Resource Manager
Azure Site Recovery
Azure Backup
Azure ExpressRoute

Läs om hur du utformar och skapar säkra, skalbara och högpresterande lösningar i Azure med hjälp av grundstenarna i Microsoft Azure Well-Architected Framework.

Förutsättningar

Ingen

Moduler i den här utbildningsvägen

Du vill skapa fantastiska saker i Azure, men du vet inte riktigt vad det innebär. Om du använder viktiga principer i hela arkitekturen oavsett val av teknik, kan du utforma, skapa och kontinuerligt förbättra arkitekturen.

Använd vägledning för kostnadsoptimering i din arkitektur för att upprätthålla och förbättra avkastningen på investeringen (ROI).

Lär dig hur du designar en Azure-arkitektur som använder moderna metoder och ger dig full insyn i vad som händer i din miljö.

Du kan säkerställa att användarna får en så bra användarupplevelse som möjligt bl.a. genom att skala ditt system för att hantera belastningen, identifiera nätverksflaskhalsar och optimera lagringsprestanda. Läs om hur du får din app att prestera så bra som möjligt.

Använd tillförlitlighetsvägledning i din arkitektur för att förbättra arbetsbelastningens tillgänglighet och motståndskraft.

Lär dig att bygga in säkerhet i din utformning av arkitekturen och identifiera de verktyg som Azure tillhandahåller för att hjälpa dig att skapa en säker miljö via alla lager i din arkitektur.