"Åtgärden är inte tillgänglig. Om du vill använda den här åtgärden måste du först välja den gamla lösningen och sedan försöka igen" visas i Dynamics 365

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som uppstår när du väljer en lösning i Dynamics 365 och sedan väljer knappen Använd lösningsuppgradering.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4457887

Symptom

När du väljer en lösning i Dynamics 365 och sedan väljer knappen Använd lösningsuppgradering visas följande fel:

"Åtgärden är inte tillgänglig.
Om du vill använda den här åtgärden måste du först välja den gamla lösningen och sedan försöka igen."

Om du väljer Ladda ned loggfil innehåller loggfilen en referens till felkoden -2147187396.

Orsak

Det här meddelandet visas om lösningen du valde är lösningsuppdateringen och inte den överordnade lösningen.

Knappen Använd lösningsuppgradering är avsedd att användas när du har importerat en uppdatering för en annan lösning som redan är installerad. När du importerar den uppdaterade lösningen finns det ett uppgraderingsalternativ som visas. Om den här kryssrutan är markerad utförs inte uppgraderingsåtgärden under lösningsimporten. Knappen Använd lösningsuppgradering visas i slutet av importprocessen. Om du inte valde den här knappen hittar du den överordnade lösningen i lösningslistan och väljer sedan Tillämpa lösningsuppgradering.

Exempel: Du har tidigare importerat en lösning med namnet SolutionA som var version 1.0.0.0. Senare importerar du en nyare version av SolutionA som är version 1.0.1.0. Under lösningsimporten valdes alternativet Steg för uppgradering . Om du inte valde knappen Använd lösningsuppgradering som visades i slutet av importprocessen visas SolutionA och även SolutionA_Upgrade i vyn Alla lösningar . Om du har valt SolutionA_Upgrade och sedan valt Tillämpa lösningsuppgradering visas det här felet. I stället måste du välja den överordnade lösningen (SolutionA) och sedan välja Tillämpa lösningsuppgradering.

Åtgärd

Välj den överordnade lösningen och välj sedan Tillämpa lösningsuppgradering.