Felet "Det går inte att visa Dynamics 365 App för Outlook eftersom den aktuella användarrollen inte har nödvändig behörighet" visas i Microsoft Dynamics 365 App för Outlook

Den här artikeln hjälper dig att åtgärda ett problem där du inte kan öppna Microsoft Dynamics 365 App för Outlook om din Dynamics 365-säkerhetsroll inte har åtkomst till programmodulen.

Gäller för:   Microsoft Dynamics CRM Online
Ursprungligt KB-nummer:   4229661

Symptom

När du öppnar Microsoft Dynamics 365-appen för Outlook ser du följande fel:

Vi ber om ursäkt
Vi kan inte visa Dynamics 365 App för Outlook eftersom den aktuella användarrollen inte har nödvändig behörighet. Kontakta administratören för att få den säkerhetsroll som krävs tilldelad till Dynamics 365-appen för att Outlook lösning.

Om du klickar på Visa mer innehåller den ytterligare informationen följande information:

Fel: Har inte behörighet att hämta AppforOutlookModule-id
Spårning: Fel: Har inte behörighet att hämta AppforOutlookModule-ID på nytt ...

Orsak

Det här felet visas om din Dynamics 365-säkerhetsroll inte har åtkomst till appmodulen som används av Dynamics 365 App för Outlook.

Lösning

Verifiera att din Dynamics 365-säkerhetsroll har tillräcklig åtkomst för att läsa in appmodulen som används av Dynamics 365-appen för Outlook.

 1. Kontrollera att din säkerhetsroll har åtkomst till Dynamics 365 App för Outlook-appmodul:

  Tillhandahålla åtkomst för säkerhetsroller

  Viktigt

  Anpassade säkerhetsroller har inte åtkomst till Dynamics 365-programmodulen som standard. Stegen i artikeln som nämns ovan är obligatoriska.

 2. Se följande dokumentation för de behörigheter som krävs för att använda Appen för Outlook:

  Ett behörighetsfel uppstår när du försöker använda Dynamics 365 App för Outlook

 3. När du har verifierat alla behörigheter som krävs stänger du och öppnar Outlook.