Share via


Det här e-postmeddelandet sparas i en annan postlåda. Välj rätt avsändarpostlåda med hjälp av fältet "Från" för att visa relaterad information

Den här artikeln hjälper dig att lösa problemet som uppstår när du använder Dynamics 365 App for Outlook.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Ursprungligt KB-nummer: 4563668

Symptom

När du använder Dynamics 365 App för Outlook visas följande meddelande:

Det här e-postmeddelandet sparas i en annan postlåda. Välj rätt avsändarpostlåda med hjälp av fältet "Från" för att visa relaterad information

Orsak

Det här meddelandet visas i följande scenario:

  • Du skriver ett e-postmeddelande i en postlåda (postlåda A).
  • Du ändrar fältet Från i Outlook till en annan postlåda (postlåda B).
  • Sedan öppnar du Dynamics 365 App för Outlook.

Åtgärd

Öppna Dynamics 365 App för Outlook i postlådan som du vill använda för att skicka e-postmeddelandet. Exempel: I scenariot som anges i avsnittet Orsak där du vill skicka e-postmeddelandet från postlåda B skriver du e-postmeddelandet i postlåda B.