Felet ErrorInternalServerTransientError visas i Microsoft Dynamics 365 postlåda

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som inträffar i Microsoft Dynamics 365 postlåda.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4471977

Symptom

Följande avisering visas i en postlåda för Dynamics 365:

"Ett oväntat fel uppstod när e-post skulle tas emot. Postlådan [Postlådenamn] synkroniserade inte. Ägaren till den associerade e-postserverprofilen [Profilnamn] har meddelats.
Email serverfelkod: ErrorInternalServerTransientError"

Orsak

Det här meddelandet kan visas om Server-Side synkronisering försökte hämta e-postmeddelanden men fick ett fel. Det är vanligtvis ett tillfälligt problem och e-postmeddelandena hämtas korrekt vid nästa synkroniseringscykel (vanligtvis 15 minuter).

Åtgärd

Om det här meddelandet inte sparas i nästa synkroniseringscykel (vanligtvis 15 minuter) kan det här meddelandet ignoreras. Om det här meddelandet kvarstår och e-postmeddelandet inte hämtas av Server-Side synkronisering kan du kontakta Microsoft Support. Det kan finnas ett problem med e-postservern, så du kan först kontrollera att du kan skicka och ta emot e-post med din e-posttjänst.