SQL-fel (80044150) vid import av lösning i Microsoft Dynamics 365

Den här artikeln innehåller en lösning på ett SQL-fel (80044150) som inträffar när du importerar en lösning i Microsoft Dynamics 365.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4464333

Symptom

När du försöker importera en lösning i Dynamics 365 misslyckas importen med felkoden 80044150.

Orsak

Felkod 80044150 anger att ett SQL-undantag har inträffat.

Lösning

Välj knappen Ladda ned loggfil för att hitta annan information om felet. Om felet kvarstår och du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen i loggfilen kontaktar du Microsoft Support för att få hjälp. Du kan också använda informationen i loggfilen för att söka efter potentiella lösningar i Dynamics 365 Communities.