SQL-timeoutfel (80044151) vid import eller export av en Microsoft Dynamics 365-lösning

Den här artikeln innehåller en lösning på problemet som du kan få en felkod 80044151 när du försöker importera eller exportera en Microsoft Dynamics 365-lösning

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4456774

Symptom

När du försöker exportera eller importera en lösning misslyckas åtgärden med felkoden 80044151.

Orsak

Felkod 80044151 anger ett SQL-timeout-undantag.

Lösning

Du kan försöka utföra åtgärden igen. Kontakta Microsoft Support om felet kvarstår.