Det angivna filen inte laddades upp-felet inträffar när du importerar en lösning i Microsoft Dynamics 365

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som uppstår när du försöker importera en lösning i Dynamics 365.

Gäller för:   Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Ursprungligt KB-nummer:   4500498

Symptom

När du försöker importera en lösning i Dynamics 365 får du följande felmeddelande:

"Filen som angavs har inte laddats upp. Klicka på tillbakaknappen, välj lösningsfilen och försök igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din systemadministratör.

Felkod 80071153."

Orsak

Felkod 80071153 anger att det finns en dubblettkomponent i lösningens XML. Det orsakas av att någon ändrar XML-koden manuellt.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. Packa upp lösningsfilen som du försöker importera.
  2. Öppna customization.xml filen.
  3. Leta efter alla duplicerade noder i XML.
  4. Ta bort dubblettnoderna.
  5. Spara customizations.xml filen.
  6. Markera alla filer som har extraherats från filen .zip och skicka dem till en ny komprimerad .zip filen.
  7. Försök importera lösningen igen.